نتایج آزمون Sample 92/12/25

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 سمیه طالبی  3  3  3 4.5  2 مشاوره
2 مهدی فانی 3.5  4  4 5-5.5 4.5 مشاوره
3 هلیا نژاد 4  4 4.5  4 4.5 G
4 سارا کمالی  5.5  2 6.5 6.5
5 سینا کاخکی 5.5  5  4.5 5 6-6.5 مشاوره
6 پوریا حیدرپور 5.5  3 4.5 3-3.5 مشاوره
7 سیده پریسا کلاتی 2.5  0 3.5 2 مشاوره
8 وحید ناگهانی  5  5 5 4.5 G
9 فاطمه حسینی  5.5-6  5.5-6 5 5.5
10 نفیسه بلوریان 5  5.5 4.5  6-6.5 7 مشاوره
11 پریا راشد  5 5.5  6 6.5 مشاوره
12 فرهاد فرزاد 4-4.5  4.5 4.5  4 3.5-4 مشاوره
13 پیمان میانجی 4  1 5-5.5 4.5 مشاوره
14 آیلین میری نژاد 5.5  5 6 7-7.5 مشاوره
15 نجمه سادات مرعشی 3.5  3 3 3-3.5
16 مریم رودی 3.5-4  3 3 4.5 مشاوره
17 وجیهه کارگر  6-6.5 5.5 5.5 مشاوره
18 علی سلیمانی  6-6.5  5.5 5.5 4.5
19 مرتضی میر جلیلی 3.5 4.5   5 4.5 3.5 مشاوره
20 سوگل شیخی  3.5 4.5 3.5 مشاوره
21 مهرناز توسلی  5  4.5 4.5 4.5
22 اعظم حسینی 5 5.5   5 5-5.5 5.5
23 آرش استیری  4.5  5 4.5-5 6-6.5
24 آزاده استیری  5.5-6  6 4.5-5 5
25 نیما رفیعی 5  4.5  4-4.5 5.5 5.5 مشاوره
26 کوروش حیدری 6  6 6.5 6.5 G
27 کسرا رئوفیان 5 5.5  6.5 7.5 مشاوره
28 نازنین سیف 5.5 4 5.5 G
29 امیر افتخارزاده 5-5.5  5 6 5.5-6
30 فربد یوسفی 6.5  4.5  4.5 5 5 مشاوره
31 مریم باری 5.5  4.5  4.5 6 5.5-6 مشاوره
32 سوسن نادری 4.5  4.5  4.5 5.5 4.5 مشاوره
33 شهاد الدین نمازی خواه 6.5  4.5  4.5 5.5 5.5 مشاوره
34 حمید واعظی  6  6 * 6.5
35 میرحسین حسینیون 6 * * * *

نتایج آزمون Sample 92/12/23

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شیما صالحی  6.5 5-5.5  5.5 4  4.5
2 حجت قرایی 5 8 4  مشاوره
3 مسعود سلطانی 4.5-5 4 4 3 4
4 فرانک ابری 6.5 6 5 6.5 مشاوره/G
5 علی قوچان نژاد 4.5-5  5 5 4.5-5 5 G
6 هادی علی آبادی 4.5-5 4.5  5.5 5 G
7 الهام طیبی  5  5 5  5 مشاوره
8 مریم زندباف 4.5 6 6.5 4 4-4.5  مشاوره
9 محمدعلی نعیمی 4-4.5 4 4.5 4.5-5 3.5  مشاوره
10 محمد امین نعیمی 3.5-4 3.5 4 4 3  مشاوره
11 سارا شورنی 4.5 4 4.5 3 3  مشاوره
12 اردلان چایچی 4.5-5 4.5 4.5 6 5  مشاوره
13 بهزاد میرشجاعیان 3-3.5 3 3-3.5 5 4  مشاوره
14 سرور هورزاد 4-4.5 4.5 4.5 6 4-4.5  مشاوره
15 نسیم زلفی سیستانی 4  4 4.5  4 4  مشاوره
16 محمدرضا خواجوی 5.5  5.5 5 6
17 سمانه خادمی 6 6 6 5
18 امیرحسین بطحائی  5.5 5 5 4.5 5 مشاوره
19 مهدی پورقاسمی 5 5 5 4 مشاوره
20 زهرا زارع 3 4.5 4.5 4 3 مشاوره
21 زهرا نیک پور 5 4.5-5 4.5 5 5 مشاوره
22 علی الیاسین 6.5 6 6 6 7
23 مهدی غضنفری 6 4.5 4.5 5 5  مشاوره
24 نرگس مرادی  5 5  5 4.5-5 G
25 امیر دانا 5.5  6.5 8.5 6 G
26 آرش بابایی 5.5 5 6 6.5  مشاوره
27 نادر نوایی  4.5 4-4.5 4-4.5 4.5 4.5-5 مشاوره
28 محدثه گندمی  4.5 3.5-4  3 4
29 هدیه رحیمیان  5.5 5  5.5 6 5 مشاوره
30 آریا مقصودلو 5.5 4.5 4.5 6.5 7  مشاوره
31 مجتبی نوری فر 4.5-5 4.5 4.5 5 4  مشاوره
32 مهدی مختاری 5.5 5.5 5.5 5 5.5-6  مشاوره
33 نوید میلانی 4.5 5 5.5 4 3  مشاوره
34 احسان نوری 2 4 3 1  FastTrack
35 ملیحه عربی  3.5 4  3-3.5 3 مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/12/01

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 سمیرا کامل فولادی  6-6.5 55.5-6  5.5-6 6 5
2 مریم دباغی 5.5-6 5.5 6 7-7.5 6-6.5
3 سامان صدقی 6
4 آرش استیری 4.5-5 5.5 5.5 5 5
5 اعظم حسینی 3-3.5
7 علی نیک پندار 5.5 6-6.5 6.5 6.5-7 5.5
8 ایمان ارجمندی 7-7.5 5.5 6 5 5-5.5 مشاوره/G
9 محمد هادی عرفان 4-4.5 4 4-4.5 3 3.5  مشاوره
10 مائده معینی 1 4 4.5 4  مشاوره
11 غزاله زنده دل 4.5-5 6 6.5 5.5 5.5  مشاوره
12 احد پزشک پور 7 6.5-7 6 8.5 6-6.5  مشاوره
13 فرزانه سالک 4.5-5 4.5 4.5 5.5 5.5  مشاوره
14 زهرا مژدکان لو 6 -6.5 6 4.5
15 مرجان جاوید 4.5 4 5 5 4 مشاوره
16 سحر پاکباطن 5-5.5 6 6 6 5
17 محمد انتظامی 4 2 2.5 3.5 3  مشاوره
18 محمد حیدریان 6-6.5 5 6.5 7.5 5  مشاوره
19 مجید نایب زاده 4 4.5-5 5.5 4.5 3.5  مشاوره/G
20 الهه پیمان 5.5-6 5-5.5 6 6-6.5 5  مشاوره/G
21 نیلوفر مبینی 5 6 6-6.5 7 5.5  مشاوره
22 حسین نورایی 3-3.5 4.5 4 3.5 3.5  مشاوره/G
23 وحید ناگهانی 6.5 5.5 4.5  G
24 پیمان یزدچیان 4.55 6 5.5 5-5.5 5 مشاوره/G
25 عاطفه چنارانی 4-4.5 3 3 3  مشاوره/G
26 سحر ساعدی 4 4-4.5 4 3.5-4 3.5  مشاوره
27 شهرزاد برائی نژاد 6 6.5 5 5.5-6
28 صبا غنیان 6 5.5 4.5 5.5-6
29 شروین بهجتی 3 1 3.5 3  مشاوره
30 اعظم جنتی 2.5-3 4-4.5 3.5 3  مشاوره
31 آرش صابری 3.5 4.5 4.5-5 5  مشاوره
32 علی برومند 3 4 4.5 3.5  مشاوره
33 ملیحه چمنی 3 2 3.5 4.5 3-3.5 مشاوره
34 ابوالفضل سخاوتی 6.5-7 4 4.5 4-4.5 2  مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/11/25

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 عادله بازوبندی  3 4.5  4  4  3.5  مشاوره
2 شادی عرفانیان 4 5.5 4.5-5 3.5 2.5-3  مشاوره
3 سحر مرتضایی 4-4.5 5 5.5 3 3.5 مشاوره
4 امیرحسین مدقق 6 6.5 6.5 7 6.5 G
5 گیتی ملکیان 5-5.5 5.5 5 6 4.5
6 فرانک ابری 7 6 6.5 7.5 4.5
7 سارا شباهنگ 6-6.5 5.5 * 6.5 6.5-7 مشاوره
8 فاطمه امامی 3.5 5 5 4.5 3.5 مشاوره/G
9 محمدیاشا سخاوی 2 2.5 1.5 2 1 Fast Track
10 وحید شیبانی 6-6.5 4.5 4 5.5 5 مشاوره/G
11 سمانه خادمی 6.5 5
12 لیلا مهرآبادی 4-4.5 4 4 3.5-4 4.5 مشاوره/G
13 آرزو شجیعی 7 5.5
14 حامد نقیب 4-4.5 5-5.5 5 3.5 3-3.5 مشاوره
15 نجمه انواری 5-5.5 5 5.5 5.5 4.5 G
16 غزاله هروی 7.5-8 6.5  6.5  6 6
 17 آیدین فرتاش 5-5.5 6  5.5  6  5.5  مشاوره
 18 پویا قاسمی 6 3  5.5  7  4.5-5 G
 19 مینا سبزواری  4.5 5.5 5.5  6 5.5
20 نیلوفر امامی 5-5.5 5-5.5 4.5-5  6.5  6.5 مشاوره
21 محمدامین صالح 5-5.5 4-4.5 4-4.5 6 5.5 مشاوره
22 پیمانه گوهری 4-4.5 4.5 2 2.5-3 مشاوره
23 فریدرضا جوان 4-4.5 4 4 4.5 4 مشاوره
24 علیرضا شریفی 4.5-5 5.5 5 5.5 6 مشاوره
25 فهیمه شهابی پور 6 4 4 5 5 مشاوره
26 نیما اربابی 5.5-6 5.5 6-6.5 8 6.5 G
27 عاطفه احتشام فر 5 5.5 6 5 4.5 G
28 امیر فاطمی * * 1 2.5-3 1 Fast Track
29 نازنین سیف 4-4.5 5 4.5-5 4 4.5-5 مشاوره/G
30 مریم طوقرایی 2.5-3 4 4 4 2.5 مشاوره
31 مریم خاشی 2.5 * 2 4.5-5 1 مشاوره
32 زینب مولایی 4.5 4.5 4 5 4 مشاوره
33 مکیال اخلاقی  4-4.5  4 4 6-6.5  5.5-6 مشاوره
34 محمد سائیان 3.5-4  5.5 5  5.5  4 مشاوره 
 35 حسین حیدری 6 6 G
 36 سهراب حسینی 5.5-6  5  5
37 پیمان نیازی 3.5  4.5-5  4.5 6.5  6.5 مشاوره
38 رحمت رضایی  5.5  5 4.5 4  4 مشاوره
 39 ابوالفضل باغبانی 2.5  4.5 4.5  5 3 مشاوره
40 پویان رحیم زاده 4.5 5 5 مشاوره
41 تکتم زارعی 5.5-6 6 6.5 7.5 5.5
42 شیرین چرمچی 6 5.5
43 الهام حیدریان 4-4.5 5-5.5 4.5 5.5 4.5 مشاوره
44 نیما رفیعی 4-4.5 4 4 4 5.5 مشاوره
45 محمدرضا خواجوی 5 5.5 5 5.5
46 محمد رحمانی مقدم 5.5 7 6
47 کامران شیبانی 4.5 5 5 4.5 3.5 مشاوره/G
48 نوشین عطار * 3.5 4.5 3.5 مشاوره
49 فرهاد خرمشاهی 4.5 4.5 5 3.5-4 5 مشاوره
50 کوروش حیدری 7-7.5 6.5 6.5 6.5 5.5
51 مسعود علیزلده 3 5.5 5 3.5 3.5 G
52 سهیلا قرائی 4.5 4.5 G
53 یاسمن نواری 5 4.5-5 4.5 6 6 مشاوره
54 آرزو خان محمدی 4.5 5 4.5 3 4 مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/11/21

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1

نتایج آزمون Sample 92/11/01

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 اکرم گل 3 2 2.5-3 2.5  G
2 سهیل غزنوی 6-6.5 5.5-6 6 5.5-6 7 مشاوره
3 حمیرا بصیرت 3.5 3 3 1 FastTrack
4 سمیه مهریزی 4.5 5.5 4 4
5 یاسمن روزبهی 4.5 2.5 2.5  FastTrack
6 امیررضا داوری فامیل 4.5 4.5 5 3 4.5 G
7 بهناز رضایی 5.5 5.5 4-4.5 4.5
8 طیبه نژاد حسینی 2 2 FastTrack
9 هاله بلوریان 4.5 4.5 4.5 3.5 4-4.5 G
10 افسانه دانشور 2 3-3.5 G
11 علی نیک پندار 6.5 6-6.5 6 6 7
12 آزاده استیری 5.5 6-6.5 4-4.5 5.5 مشاوره
13 علی رضایی 4.5 5.5-6 مشاوره
14 تورج یزدی تجلی 4-4.5 5 5.5-6 4 5.5 G

نتایج آزمون Sample 92/10/27

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
2 آرش استیری 5 6 6 4.5-5 5.5-6
3 مریم دباغی 6.5 5.5-6  5.5 6 8-8.5
4 شهاب حقوقی 6.5 6.5 6-6.5 5.5 7-7.5
5 محمد رحمانی مقدم 4 6.5 6 6 6.5
6 کوروش حیدری  6.5-7  7 6.5 6 6.5
7 سمیرا کامل فولادلی  5 5.5-6 5.5 5.5
8 مرضیه مینویی 6 6.5 6.5 4.5 7.5 G
9 طاها آزادی  6.5  6 6 7 7.5
10 سید مجتبی پروانه جلیلی 3  2.5-3 2.5-3 2.5 FastTrack
11 نرگس مرادی 6.5  6.5-7 4.5 6.5 G
12 زهرا آغاسی زاده  5.5 6.5 6.5-7 5.5 7.5
13 هدا خوشنویس 5.5-5  5 5-5.5 4 5
14 کلثوم نوری 5 5.5
15 سمانه بختیاری 4.5-5 5 4.5 4 5.5-6
16 کیمیا طاهریان 4.5-5 5 5 5 5.5
17 سمانه گلی  3.5  4 3.5-4  2.5 3.5 G
18 نگار وحیدی  1.5 4-4.5 1 FastTrack
19 سمیه رضایی  4.5 2 4.5 4-4.5  2.5
20 صالح وحیدی 1.5 4 2.5 FastTrack
21 امید قدیری 4-4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
22 مجید شمسیان 6 5.5 5.5 7.5
23 رضا نیازی 4.5 4.5 4.5 4.5
24 مهدی محبی نیا 4.5-5 Two
25 امیر صبوری 4.5-5  5 4.5 3-3.5 4-4.5
26 راحله هنرور  6.5  6-6.5  5 7-7.5 G
27 صبا شباهنگ 6 6-6.5  7.5
28 نعیمه اسدپور  7 6.5-7 6 8
29 امیرحسین مدقق 5.5 6 5.5 5.5 7.5 G
30 مهدی خورشید سخنگو 5 5 4 3 2 G
31 امین رضا امینی 4-4.5 3 4 3 4
32 آناهیتا امیری 2.5 1 2 FastTrack
33 ابوالفضل وشایی 4.5  2.5 6 4-4.5 4.5
34 سلما مصطفوی 4.5  4-4.5 4.5  3 4
35 مژگان لطیف  2.5-3 2  2 2  2.5-3 G
36 محمد صادقی 2.5 1 3.5 5 3.5
37 حسن شهفر 4 5 4.5 5 5.5
38 پویان رحیمی زاده 6 5.5 5 6-6.5
39 مطهره نبوی 4 4 4 2.5-3 4-4.5 G
40 شبنم شایگان 5 5.5-6 5.5-6 4.5 6
41 آرش شیرازی منش 4  5 5 3.5 4.5
42 شیما عربشاهی 4-4.5 5 4.5 3
43 بهاره حاج علی بیگی 4.5-5 4.5-5  4 4.5-5
44 آرزو علیخانی  4-4.5  6  6  5.5 7-7.5

نتایج آزمون Sample 92/10/24

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 بهرام نقیت زاده 6.5 6 5.5 7.5 9
2 رضا سمیعی 3.5 5 4 4
3 سارا سادات حسینی 5 6 6.5 4.5 5.5
4 لادن زارع 5 5.5 5 6.5
5 مینا میرزایی 6.5 6.5 5.5 9
6 سلولماز رمضان زاده 3.5-4 3.5 4 3.5 3-3.5
7 صببا ترقی 6.5 6.5 5.5-6 8-8.5 G
8 منصوره ایوبی 3-3.5 3 3.5 3 4 G
9 ندا ارابها 3-3.5 4 4 3 4.5 گرامر/G
10 سینا ابریشمی 4-4.5 5.5 5.5 5.5 6
11 جواد هاشمی 6 5.5 5-5.5 6
12 حمید نورالهی 3-3.5 4.5 5 3.5-4 4.5 G
13 نصراله حسینی 6 6.5 6.5 7-7.5 8.5 G
14 یاشار تکلو 7 4-4.5 4-4.5 5.5-6 7.5 گرامر
15 غراله هروی 5 5-5.5 5.5 7.5

نتایج آزمون Sample 92/10/01

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 میثم اسدی 4 4 4 4 4-4.5 G
2 سارا سادات حسینی 5 5 5.5 5 5.5 G
3 علی حسینی 4 4.5 5 4.5 5
4 ایمان تهرانی 6 4.5 4 4.5-5 5.5
5 مریم ظریف 3.5 2 3-3.5 5 2.5
6 مرتضی سوداگران 4 4.5 4.5 4.5 5 G
7 سحر حسینیون 5.5 6 4-4.5 6
8 فرشید مجیدی 2 2 1

نتایج آزمون Sample 92/09/29

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شکوه امیرنژاد  4  4.5 3.5  3.5  مشاوره
2 سهیلا آخوندزاده 5.5-6 5-5.5 5 6.5
3 نجمه انواری 4-4.5 6 5.5 5 4-4.5  مشاوره/G
4 سحر صالحی 5.5-6 5 4.5 5.5
5 لادن زارع 5.5 4 3 5
6 سعید حسینیون 7 6.5 5.5 8.5
7 میر حسین حسینیون 6.5-7 6.5 5 7.5
8 شادی رضازاده 5.5 5 3.5 5 مشاوره
9 کلثوم نوری 5 5 5
10 نرگس مرادی 6  5 5 5-5.5 G
11 کاظم شریف زاده 6-6.5 6 5 7.5-8 G
12 امیر قاسم زاده 6-6.5 6 4 6
13 دینا صدیق زاده 4-4.5 5.5-6 5-5.5 4 5.5 مشاوره
14 زهرا مهرورزی 5.5 6 5.5-6 4 5-5.5 مشاوره
15 مرضیه جاویدی 4 5 4-4.5  4.5 4.5 مشاوره/G
16 علی نیک پندار 6 5.5-6 6 6
17 سمانه علیزاده 3.5  5 5.5 4 3.5 مشاوره
18 پویان رحیم زاده 4 5  5.5 4 4.5 مشاوره
19 سارا میرشاهی 5 4-4.5 4-4.5 3 3.5-4 مشاوره
20 صبا معتکف 4.5 5.5 5.5 7 مشاوره
21 منیره بیجندی 5.5 4-4.5 4-4.5 3 3 مشاوره
22 علی دهقان 6 5-5.5 4.5-5 4.5 6.5 مشاوره
23 شهاب حقوقی 6 5.5-6 5.5 7
24 نیما حقیقی 5 5 4 5.5
25 زهرا وحدتی پور 4.5 4.5-5 4-4.5 3 5.5 مشاوره
26 سمیرا کامل فولادی  5 5  3.5 5.5  Two
27 پگاه زیوری  4.5 5.5  4-4.5 4 4  مشاوره
28 شیما عباس زاده 4-4.5 4.5 1 2.5 4 مشاوره
29 محمد رحمانی 6.5 5.5 Two/Three
30 ویدا قاسم پور 5  5 5  2.5 4 مشاوره
31 بهاره متقی 4-4.5  4.5 3.5 5.5 مشاوره
32 هادی نعمتی فر 6 5 4 5.5-6
33 احمدرضا موثقی 5.5 5.5 5.5 6.5 Two/Three
34 مهدی هاشمی 6 6-6.5 5 7-7.5
35 حسام الدین سیفی 6.5 6.5 5 6.5 Two/Three
36 آرش استیری 5.5 5.5 3.5 5.5
37 آزاده استیری  5.5 6 5.5 5.5
38 محمد سلطانی اصل 5  5 5  3.5 4  مشاوره
39 محبوبه شفیعی  4-4.5 5 5 3 3  مشاوره
40 صدیقه حسن آبادی 3 3.5-4 3 4 مشاوره
41 بهناز ترابی مقدم 6.5 6.5 6.5
42 فرزاد فهیمی 6.5 5-5.5 4.5 5.5
43 علیرضا صادقی 5.5 5.5-6 5.5 5 6.5 Two/Three
44 شکوفه صمیمی 4.5-5 5-5.5 4.5 3.5 5  مشاوره
45 سارا بیجاری 5 3.5 4-4.5  مشاوره
46 محدثه گندمی 3 4 4 4 4.5 مشاوره/G
47 نعیمه اسدپور 6 5.5  5.5 5
48 زهره سلمانی  6.5 6-6.5 5.5 7-7.5 Two/Three
49 محمدرضا هاشمی  5 5.5  5.5 4.5 6-6.5 مشاوره
50 مینا کیخاه 5 4-4.5 4-4.5 4 4.5 مشاوره
51 فریبا رامشینی 5-5.5 5 4 3 4.5 مشاوره
52 تکتم زارعی 4.5 5 5 3.5-4 4.5 مشاوره
53 محمدرضا میراحمدی 4.5 4.5 4.5 3.5 مشاوره
54 سمانه شفیعی 3 3.5 3 3-3.5 pre
55 افسانه محمدظاهری 6-6.5 6 4 6-6.5 مشاوره
56 سپهرمقبلی 4.5 4 5.5
57 بهناز پاک 7 5 5.5 4 7-7.5  مشاوره
58 امین گلی 5.5  5 4.5-5  4 4.5-5
59 کوروش حیدری 6  4.5 5.5  6
60 گلناز مشرقی  6-6.5 5.5-6 4 5.5 مشاوره
61 رضا نیازی  5.5 4-4.5  3 2.5

نتایج آزمون Sample 92/09/26

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 معین اسماعیلی 3.5-4 0 5.5 5 6-6.5 G
2 وحید ناگهانی 4-4.5 4 4 3.5 4-4.5 G
3 نیره عرفانیان 5-5.5 5.5 6 5.5 5.5
4 سارا محمودیان 0 5 3.5-4 5.5
5 غزاله هروی 5.5-6
6 صادق پاروئی 5.5-6 4.5 4.5 4.5 5-5.5 G
7 افشین آقاجانی 4.5-5 4 4 3-3.5 3.5
8 نکیسا صفاریان 6 6 5 7-7.5
9 جواد هاشمی 5.5 6 4.5 5.5

نتایج آزمون Sample 92/09/01

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محسن کریمی 3-3.5 4 4 3.5 3-3.5 Pre
2 امیر قاسم زاده 6.5 4.5 4.5 6 6-6.5
3 آزاده نیک خلق 4 6
4 بهاره غلامپور 6.5 6-6.5 6 5.5
5 رضا پریزاد 5 5 5 6.5
6 مریم سرکاراتی 6.5 7 6 6.5
7 سحر شکوهی 7 7 6.5 6.5
8 مریم دانشجو 4.5 4.5-5 5.5 مشاوره
9 سپهر مقبلی 3.5-4 3 6
10 یاسر اسدالهی 4 4.5 4.5 2 1.5 مشاوره/G
11 مونا اولیایی 6.5 5 5 4.5
12 سارا بمپوری 5.5
13 سید میثم موسویان 4.5 4.5 4.5 3.5-4 4.5 one
14 سید علی حسینی 6 6-6.5 4.5-5 5.5
15 مرسده منصوریان 4-4.5 6-6.5 6 5 6.5 Two/Three
16 آرزو شجیعی 6.5 6-6.5 6 8.5
17 مصطفی پورحسینی 4-4.5 4-4.5 2 5-5.5
18 سهراب حسینی 5.5-6 4 4.5 3.5 4.5-5 مشاوره
19 احسان ستاری 4.5 4
20 فرهاد حسین زاده 6 6 3 4.5 G
21 زهرا مژدگانلو 3.5 5.5 5.5 5 5.5 مشاوره
22 نیما نادری 5.5-6 4.5 4.5 2.5 5-5.5 مشاوره/G
23 سحر حسینیون 6 6 5 6
24 اعظم عادی 5.5-6 6 4 4
25 سهیلا آخوندزاده 6 6.5 6 6
26 حمیده واعظی 5.5 5.5 3.5 4.5-5
27 فرزانه گلمکانی 6-6.5 6 5.5 8-8.5 Two/Three/G
28 افسانه دانشور 3.5 4.5 5 3 3.5 مشاوره/G
29 میرحسین حسینیون 6-6.5 5.5-6 6 7-7.5
30 آزاده استیری 6 6 4.5 4
31 آرش استیری 4.5 5 4 5
32 سینا ابریشمی 5 4-4.5 4-4.5 4 5.5
33 اکرم گرگانی 4.5 4 4 5 4-4.5 مشاوره
34 ساراخادمی 6 5.5 4.5 5
35 منوچهر دلدار 6.5-7 6.5 4 5.5
36 افسانه حسینی 3 1 3 3.5 مشاوره
37 سینا حیرانی مقدم 4.5
38 حسین امجدی 4 1.5 1.5 G/Fast Track
39 سهیلا مغانی 5.5 4.5 4.5 2.5 5-5.5 G
40 آرمین رضوی 2 2 2 G/Fast Track
41 امین گلی 6
42 مونا بهرامی 7-7.5 7 6-6.5 9
43 محمد امین شاکری 8 7 7 7.5 8

نتایج آزمون Sample 92/08/28

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 مریم حسینی 4.5 5 5 5 4.5
2 لادن لطفی 3.5-4 3 4 4 4 مشاوره/pre
3 محمدعلی نکویی 4.5 4.5 5.5-6 3.5 مشاوره
4 زهرا عوض پور 3 3.5 3.5 مشاوره
5 ساناز صفرزایی 5 5 Two
6 محمد فرهودی 4.5-5 4.5 4 5 مشاوره
7 علی سلیمانی 4.5 3.5 مشاوره/pre
8 داریوش جهان شرق 4.5-5 4 4 4-4.5 4.5 مشاوره
9 ملیحه سلیمی 5.5 6
10 صبا ترقی 5.5-6 6.5
11 سادان مینایی 3.5 3 2 2.5 مشاوره
12 یگانه مینایی 2.5-3 4.5 2.5 3 مشاوره
13 هادی نعمتی فر 5 4.5
14 فرزاد فهیمی نیا 6 6 5-5.5 5
15 بهناز ترابی مقدم 6-6.5 6 6 5.5
16 مینا تابش 6 5.5 6.5 6 Two/Three
17 شیرین چرمچی 3 4.5-5 4.5-5 5 4 مشاوره
18 ملیحه قمری 2.5-3 4 2 3 مشاوره
19 وجیهه منتظری 5.5 5.5 5 5
20 وهاب بهروز 3 3 3 2.5 مشاوره
21 صالح بیکیان 4 3 3-3.5 3.5 مشاوره
22 لهام تولایی 7-7.5 5 6.5 مشاوره
23 سیما امینی 5 5
24 مهناز فلاح نیا 2

نتایج آزمون Sample 92/08/24

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 علیرضا رسولی 6 5.5 5.5 5 4 مشاوره/G
2 امید حیدری 4.5-5 4.5 4.5 4 3  مشاوره/G
3 محمد طایفی 4.5 4.5 4.5 5.5 4.5  مشاوره/G
4 محبوبه جمعه پور 6 6 6.5 6
5 الهام بنی هاشم 5 5.5 5 5.5 7.5  Two/Three
6 آرزو رضازاده 5.5 5 5.5 5
7 کیمیا حکیم زاده 4-4.5 4 4 4 3.5 مشاوره/G
8 مهتاب کفاش 4.5 4 5.5 5
9 هادی احمدی 5-5.5 5.5 5.5 6 4
10 سید سعید حسینیون 6 6 6.5 6.5
11 الهه غفرانی 3
12 سارا شباهنگ 6 5.5 5.5 5.5  Two
13 یونس محبوب 5.5 5 5.5 4-4.5
14 علی سینا غفوریان 5 5 4.5 6
15 لیلا عباس نژاد 5-5.5 4.5 4.5 3 5 مشاوره
16 بهاره عظیم زاده 3
17 سمیرا کامل فولادی 6 5 5 4.5 5
18 سمانه خادمی 4 5 5
19 محبوبه کروژدهی 6 6 6 5 5.5
20 سمیه غلامی 4 4 4 5 4 مشاوره/G
21 الهام خدیوی 4.5 4 4 4.5 4 مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/07/30

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محمدصادق صادقی 4-4.5 4.5 4.5-5 4 4-4.5
2 هانیه صفوی 4.5 4-4.5 4.5-5
3 آرزو شجیعی 6 5.5 6 6.5
4 هادی نعمتی فر 6 6 4 4-4.5
5 فاطمه حسینی 5 0 4 5.5-6
6 نرگس مرادی 5.5 4.5 4.5 4 4.5 G
7 زینب حسن زاده 3 4.5 4-4.5 3-3.5 2.5
8 افشین نوروزی 2.5-3 G
9 زهرا محمدنژاد 5 5 5 4 5.5
10 مهناز طرحی 4 4 4-4.5 3.5-4 3-3.5 G
11 نعیمه حکیم زاده 4.5-5 4 3.5 2 4.5
12 شعیب عزیزی 6 6.5 5 6
13 وحید شمس آبادی 5.5
14 مهسا خلیلی 4.5
15 غزل ده آبادی 4.5 4.5
16 احسان عظیمی قالیباف 4 4 3 4.5
17 شقایق رویایی 6 5.5-6

نتایج آزمون Sample 92/07/26

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1  اعظم رسولی 4  6 6.5 6
2  محمد احمدی ترشیزی 6 6 5 7 G
3  سپیده رجب زاده 3.5
4  زیبا عباسیان 4 4.5 3 2 G
5  بهاره بازوبندی  6.5 6.5 4.5 5.5
6  سهیلا آخوندزاده 6-6.5 6  5-5.5 6 6
7  جواد بینا 4.5-5 5 4
8  سعید جمشیدی  5.5 5 5 6.5
9  سلما حافظ عفتی  6.5 6.5 5.5 5
10  محبوبه جمعه پور  6 6.5 6.5 6
11  مریم صادقی 6-6.5 5 6 5.5 5.5
12  آرمین امیری دربان 5.5 4.5 5 5 3.5
13  کینا حسین پور 2.5 3 4.5 3 3
14  بهناز رضایی 4-4.5  5.5 5 4.5 5
15  زهرا جعفرزاده 4.5-5 3 3 3.5
16  آلاله شاهسوند پور 3.5-4 2 2.5 4 4
17  زهرا بیدآبادی 4.5 4 4.5 1 3
18 رویا دقیقی 4-4.5 4.5 4.5 5 5 G
19 نیلوفر غیاثی 4-4.5 2 1 1 3
20 آیدا شریفیان 2.5 3
21 المیرا وحدتی 6.5 6.5  6.5 4.5 5 G
22 مصطفی پور حسینی 5  4  4-4.5 3 4.5
23 سپیده نیک کار 6 6 5 4
24 منصور اللیار 3 2.5
25 زهرا پناهی 6 6 6 5 3.5
26 محمدرضا حبیبی 4.5-5 5 4.5 3 5.5
27 هادی احمدی 6 6 5
28 بهنام بخشعلی 2.5  4 4 2.5 3
29 نادیا سروری 5.5  4.5 4.5 3 4.5
30 نگین رضوی 6.5  6 6 5 5 G
31 آرش استیری 5.5  4.5 4.5 5 5
32 آزاده استیری  6  6.5 3.5 3.5
33 نیلوفر گشایشی 4.5 4.5 4.5  4.5 4.5
34 حامد مظفری  5.5 5.5  5.5 5.5  4.5 Weekend
35 مرضیه جمیلی 3 1 3 1 3
36 نیما حسینی 6-6.5 5.5 5.5 5 5.5 G
37 مرجان ترابی 6  6 4.5 7
38 سید محمد هاشمی نیا 7 7 6.5 6.5
39 سارا بمپوری 4.5
40 مژده خازنی 1 3
43 سینا ابریشمی 4.5  4.5  4.5 5 5.5
44 سعید حشمتی 5 4.5 4.5 3 3.5
45 رضا صادقی 4.5 5 5.5 5 2 G
46 امیررضا احمدیان یزدی 3.5 3 4 3 مشاهده/G
47 سمانه خادمی 5  5  6 6 5
48 کاوه ساسانی 4.5-5 5.5 6 5 G
49 شیما صالحی 4-4.5 4.5 4.5 4 4.5 Weekend
50 مهدی غیور 6-6.5 6-6.5 3 6
51 سهیل درخشان 6 6 5 5.5
52 کامران میرشاهی  6.5  6.5 6 7
54 کامران کروژدهی  4.5
55 محمد صادقی 3.5 4 4-4.5 3.5 3
56 معین برکچی 4.5-5 6.5 5.5 7.5 8
57 مهدی قلی زاده 4 4.5 4.5 4.5 3.5
58 سارا کمالی 6.5 6.5 6 5 6
59 سپیده عباسی  6  6 5 6 G
60 اکرم خسروی 5 4.5-5 5 4.5 4.5 G
61 مرتضی واحدی 4.5-5 4.5-5 4 4.5 3.5 G
62 سحر غنیان 4-4.5 3.5-4 1 4
63 ناهید رمضانی 4 4 3.5 2
64 جواد سارانی 2.5 3.5
65 بهاری متقی 4.5-5 5  4.5 4 5
66 کوروش حیدری 5.5-6 6.5 6 6.5 6 Two
67 سحر فلکی 4 2 3.5 4
68 سهیلا قرایی 4-4.5  4-4.5 4.5  4 3.5 G
69 سپهر مقبلی  5.5 4-4.5 3 5.5
70  مهدی هاشمی 6-6.5  6 6.5 5.5 5.5
71  فرهاد حسینی 4-4.5 4 4 3 5 G
72  سعید ایمانی 4.5-5  3  4.5 4 5  Weekend
74  وحید مهدیان 4.5-5 5 5 5 4.5
75  یونس محبوب 5 6.5 5.5 5 6
76  مریم سرکاراتی 4-4.5 6  5 6 5
77  نیوشا عبداللهی 4.5
78  فرهاد فخارزاده 6.5 6 5.5  5
79  سمیه شبانی 7-7.5 7 6 6
80  سینا گرایلی 6  5.5 6.5  3.5 4.5

نتایج آزمون Sample 92/07/23

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 سارا خادمی 3 5
2 مینا میرزایی  6 6 6
3 حجت قرایی 6 5 4
4 محمد محکمی 6-6.5 6 6.5
5 آرزو رضازاده 5 5.5 6 5 6
6 سحر حسینیون 6.5 5.5-6 5.5 4 6
7 میلاد عمادزاده 6-6.5 6 5 5
8 محمدصادق شه نیا 4-4.5 5 5 7 6 مشاوره/G
9 مهرداد عطارزاده 4.5 4 4.5 4.5 مشاوره
10 حمید امام جمعه 1 3.5 3 3  مشاوره
11 آزاده نیک خلق 4-4.5 5 4 4
12 سامان صدقی 4-4.5 6 6  مشاوره
13 علی ارشدی 4 4.5 4.5 مشاوره
14 بهاره غلامپور 5.5-6 5.5-6 6 5.5
15 حسنیه مبینی 4.5 5 5 6 مشاوره/G
16 ملیحه سلیمی 5
17 دیانا رابوکی 4.5 4-4.5 4 5.5 مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/06/31

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 امید خادم 3.5 2 FastTrack
2 نیلوفر فیروزبخش FastTrack
3 سارا صفایی  4  4.5 4 6 5-5.5 مشاوره
4 درسا دانش 5 5.5
5 مهدیه کنعانی 5.5 5.5
6 مینا میرزایی 5 6.5-7
7 حسن کمالی 2 1 FastTrack
8 حسین محمددوست 2.5 2.5  مشاوره
9 علی فربود 6.5 6.5 6.5
10 احسان یزدان پناه 6-6.5 3.5 4.5
11 کیوان قدری 2.5 2.5-3 مشاوره/G
12 شایان ناصری نیا 5.5-6 7.5 7.5
13 علی ذولفقاری 4.5-5 4.5 3 5 2.5-3 مشاوره
14 هادی دانش 5-5.5 5.5 5-5.5 5 5
15 نرگس رستگار 4.5 4.5 5.5 4.5 مشاوره
16 رسول ابراهیمی 5.5 5 4 3.5  مشاوره/G
17 سارا گنجلو 4-4.5 4 4 3  مشاوره/G
18 پریسا عظیمایی 5.5 5.5
19 مسعود پوستچی 4 3.5 4.5 5.5 3.5 مشاوره
20 مسعود نائینی 4 4 3.5-4 3 1
21 محدثه کاظمی 4-4.5 4.5 4.5 4.5 2.5-3 مشاوره/G
22 مجتبی استیری 3.5 4 4 3.5 2.5 مشاوره/G
23 هادی سروری 5.5-6  6 6 6.5 6.5

نتایج آزمون Sample 92/06/29

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 مهدی نوری  6.5 6-6.5  5.5 4.5
2 نرگس مرادی 5 4.5 4.5 4 4.5
3 یونس خوشیان 4.5 4.5 5.5 6
4 هادی نعمتی فر 4.5 6.5 5 5.5
5 سمانه خادمی 5.5 5.5 6 5.5
6 یاسمن کاظم زاده 3.5-4 4.5 4 5 5 مشاوره
7 امین گلی 4.5-5.5 6 6 2.5-3 5.5
8 فرزانه کیمیایی 4-4.5 5.5 5 5.5 5 مشاوره
9 نگرس جعفری 4 4.5 5 4
10 مرجان مشایخی 6 5 5 6 6
11 علی سینا غفوریان 6 5.5 6 6
12 مونا محبی 5 6 6 5.5
13 علی کاشانی 6-6.5 6-6.5 7 7.5
14 نیوشا عبداللهی 5-5.5 6 5 5.5
15 مجید خازاده 6 5.5-6 7 7.5
16 رضا کرمانی  5 5 3 4.5
17 محمد حبیبی پور 5.5 5 6 5.5
18 فرزاد فهیمی 6 6.5 4 5.5
19 بهناز ترابی مقدم 6 6 7 6
20 مینا حسینی 6 6 8 7.5
21 هادی احمدی 6 5.5 5.5 6 4.5
22 محبوبه جمعه زاده 6 6 6.5 7  مشاوره
23 علیرضا شمخالچیان 5.5 5.5 5.5 5  مشاوره
24 جواد مشیریان 4.5 4.5-5 5 6
25 یاسر ناصری 0
26 مهسا رعیتی 4.5 4.5 4.5 5.5 4.5  مشاوره
27 نغمه خیراندیش 4.5-5 4.5 4.5-5 5.5 5  مشاوره
28 سمیه جعفریانی 6 6 5.5-6 7 7  مشاوره
29 مهناز توکلی 5-5.5 3.5-4 4-4.5 5 4.5  مشاوره
30 آزاده رضایی 5 5.5 5-5.5 5 3  مشاوره
31 علیرضا بهشتی 4-4.5 3 4 4 3.5  مشاوره
32 ابراهیم افخمی 5.5 5.5 5 6.5
33 آرزو رضازاده  4.5-5 5  3.5 5 4.5  مشاوره
34 ناصر شراره 5.5-6 5.5-6 5.5 6
35 حامد مقدس 6 5.5 6.5 6
36 سحر حسینیون  4 4.5 4 4.5 5.5
37 فرزانه عابدیان 4.5 4.5 5.5 5
38 زهرا اوج 2 3 3.5 2
39 سحر شکوهی 5.5-6 5.5-6 5.5 6.5
40 سپیده عباسی 6.5
41 رعنا حریری 5.5 5 5.5 5.5-6
42 سهیلا آخوندزاده 4 5 4.5 5 6  مشاوره
43 حمیده موید 6.5 6 7.5 6
44 ملیحه سلیمی 5 4
45 حدیثه نظری 5 4.5 5  مشاوره
46 سارا بمپوری 4-4.5 4.5
47 مریم سرکاراتی 4.5 4.5 4.5-5 6 4.5  مشاوره
48 سید رسول حسینی 4.5-5 5 4.5-5 4 3.5  مشاوره
49 سحر جعفری گیو 3 5 3.5 5
50 محمد مهدی دیلم صالحی 2.5-3 4 4 5 3.5 مشاوره
51 مصطفی پورحسینی 4.5 4.5 4 4
52 محسن حبیبی 4 4.5 4-4.5 2.5 2.5-3 مشاوره
53 احسان کارگران 6 6.5 5 5.5
54 حسام الدین طالبی 5-5.5 6 6 6
55 پردیس خلیل نژاد 6-6.5 6 6 5.5
56 فرهاد فخارزاده 6 5.5-6 5.5 6.5
57 علیرضا خادم
58 محسن الهی 6 5.5 5-5.5  4 5.5
59 امیر سراج 6

نتایج آزمون Sample 92/06/26

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 بهناز رمضانی 5-5.5 5.5 5.5 4.5 5 مشاوره/G
2 اسماعیل آزاد 4 4 4 2.5 2 مشاوره/G
3 نعیمه ابوترابی 4-4.5 5 4.5 6 5.5 مشاوره
4 فائزه جعفری 5.5-6 4.5 4.5 4 4 مشاوره/G
5 سپهر مقبلی 5.5 5 4.5
6 لادن زارع 4.5 1 4 مشاوره
7 محدثه قلی زاده 4-4.5 4.5-5 4.5 8.5 6 مشاوره/G
8 محمد محکمی 6 5.5 5.5 6 5.5
9 افروز انجم شعاع 4.5 5 5 4 4  مشاوره/G
10 وحید خادمی 4-4.5 5 5 6 5.5 مشاوره
11 آیدا حجازی 6.5 6.5 6 6.5 6.5 Two/Three
12 احسانه باصری 5-5.5 4.5 4.5 5 4.5 مشاوره
13 هانیه صفوی 4-4.5 3 4 4.5 5.5 مشاوره
14 رضا پریزاد 5-5.5 5 5 5 3.5 مشاوره
15 آذر کیوان لو 2.5 4 4 2.5 2  مشاوره/G
16 سیما حیدری 6 6 6 6
17 کامران میرشاهی 6.5 6.5-7 6.5 6.5 6.5

نتایج آزمون Sample 92/06/01

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 سارا راجی 6  5.5  6 5 5
2 پروانه صفاری  5-5.5 6 6-6.5 5.5 6.5
3 فرهاد حسین زاده 4-4.5 4 4 2.5 4  G
4 مجید ازغدی 4 1.5 4 4 4 Pre/G
5  علیرضا شاطر زاده 4-4.5 * 4.5 1 4 Pre
6  محمد رضا شاطر زاده 4-4.5  4.5 4.5 3.5 4.5 Pre
7  حامد مقدس 6 5.5-6 4.5 6 G
8  بهروز منظم پور 4.5 * 4 3  5 مشاوره
9  بهاره متقی 4-4.5  4-4.5 4 4 4
10  مسعود مدنی 6.5 6 6.5 6.5
11 محمدرسول موحدیان 4-4.5 4.5 4.5 3 4.5  G
12  زهره سعیدی 5-5.5 6 6 4.5 6 G
13 سعید جمشیدی 6.5-7 5-5.5 5 5.5 7
14  مهدی نوری 5 5.5 5-5.5 4 5 TWO
15  نفیسه یزدانی 5 * * 4.5 6
16 امیر سراج  5.5  5 5 6.5
17 امیر استادی مقدم 5.5-6 6 6 7 7.5
18  شبیر دهقانی 3 3 4 3 3 Pre
19  احسان فتحی 5.5 6-6.5 6 4.5 6
20  ترانه بحرآبادی * 4.5 4 4
21  عاطفه نقدعلی  5.5  4.5 4.5 5.5 5
22  هدی نوربخش * * * * 4
23  الهه خدیوی  5.5
24  پریسا عظیمایی *  *  *  4 5.5
25  شایان ناصری نیا  7-7.5  7  6.5-7 6 8
26 هادی نعمتی فر 5.5 5.5 4 6
27 شقایق فتحی 3 3 4 3 4.5
28 شکوفه فتحی 4.5 4 5 3 5
29 الهه شیرزادخان 5 5-5.5 5 3 5
30 سپهر مقبلی 5-5.5 4.5 5 4 5
31  سارا حاجیان 6 6.5 6 6.5 7
32 مهرانه پاکزاد 4.5 * 4-4.5 4  5.5 G
33  سید علی حسینی 5.5  5.5 5.5 5 6
34 سهیل درخشان 5-5.5 4 4.5 5 5
35 مرجان ترابی 6-6.5 7 5 7.5
36 بهناز ترابی 6 6 6 6.5
37 نوگل ظریف 5.5 6 5 6.5
38 علی رضایی 6 5.5 5 5
39 محسن کفشبان 6 6 6 5.5 5.5
40 نرگس جعفری 4 4 4
41 پریسا اعتمادی 5 4
42 علیرضا شریفی 5 5.5

نتایج آزمون Sample 92/05/29

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شقایق مهرگانیان  4.5  4-4.5 4-4.5 5
2 صبا اسدی 3.5-4 5 5 5 4
3 لیلا پیشرو 5.5 4.5 5 5 6 مشاوره
4 سیما امینی 6.5  4.5-5 4.5 4 4.5-5
5 علی یزدانی 4 4 3 3.5 4 pre
6 گلناز تدین  5 5.8 7.5 6.5 G
7 شمین هوشمند  5 5 5.5 6
8 فاطمه بی غم 3.5-4 4.5 4.5 2.5 3.5-4 مشاوره
9 سحر پاک باطن 5.5 5 5.5
10 مونا اولیایی 5.5 5 4.5-5 4 4 مشاوره
11 سیما حیدری  7 6.5 6.5 5.5 6
12 مرجان مشایخی  5.5-6 5.5 5 5  G
13 سارا بمپوری 4-4.5  4-4.5 4.5 3.5 4 مشاوره
14 امین گلی  4.5 4.5 3.5 5.5
15 محمد سالاری 7 4.5  3.5 4
16 نگین طهرانی  6-6.5 4.5 5.5 6.5 6.5
17 کاظم شریف زاده  5.5 5.5 4.5 6.5 G
18 سروش ثابتی  7.5-8 6.5 6-6.5 8.5 9
19 سحر حسینیون  5 5 4 5
20 علیرضا اصیلی 3.5  3.5 2 3-3.5  مشاوره/G
21 محمد محکمی 5.5 6
22 محمد علی نکویی 3.5 5 3-3.5  مشاوره
23 نسیم یا 4.5 3.5  خدث
24 سپیده نیک کار 5 4.5 3.5 4.5  مشاوره
25 فرهاد فخار زاده 6 6 5 6.5
26 فاطمه احمدی  6.5-7 6 6 6 6.5
27 مریم درودی 4-4.5 5 4.5 4 4  مشاوره
28 اکرم پور رنجبر 5  5 4.5-5  4 5  مشاوره
29 علی امینی  6 5.5 5.5 4.5
30 محمد حبیبی پور 2 6-6.5  5.5 5.5
31 شیرین بمپوری  5.5 5.5 4.5 6
32 شهریار استخری 5
33 آرش صابری 5.5
34 حسین حسین دخت 5.5 4.5-5 5.5
35 شهریار حسینی 5-5.5 4.5-5 5.5  مشاوره
36 ایمان غفقازی 5.5 4.5-5 5.5  مشاوره
37 نازنین ملکی  5 5 5 4 4 مشاوره
38 ملیکا ملکی 4.5 4.5-5 4.5-5 3.5 3.5 مشاوره
39 محمدرضا صمصامی  3.5 3 3 3-3.5 pre
40 نیوشا اسماعیل زاده 7.5 5.5-6 6-6.5 7 7-7.5
41 علیرضا نائینی 4 5 5  3 3.5-4 G
42 ایمان عوض زاده 6.5-7
43 سمانه خادمی 6

نتایج آزمون Sample 92/05/25

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 میلاد عمادزاده 6.5  4.5  5 4  6
2

هدی خوشنویس

4-4.5  4.5 4.5-5 5 3.5 مشاوره
3 علیرضا خسرونیا 5 5.5 5.5 4 5.5 G
4 زهرا رئیسیان 6.5 6 6 5 7 G
5 رضا صدیقی 3.5-4 5 4.5 5 5.5 مشاوره
6 سعید رسولی 3-3.5 3.5-4 3.5 3 4 G
7 منوچهر دلدار 5.5-6 5.5 4.5 5.5
8 مینا تابش 6.5-7 6.5 6 5.5 5.5 Two/Three
9 حسام جهانی 7-7.5 6 6 6.5 7.5 Two/Three
10 علی فربود 7.5-8 6 6.5 7 7
11 مینو سلطانی 6.5 6 6.5 6 6.5  Two/Three 
12 علی کاشانی 6.5 6-6.5 6-6.5 6.5 7
13 نیما اربابی 6 5.5-6 5.5-6 4.5 7.5 G/مشاوره
14 عاطفه احتشام فر 4.5  4.5-5 5 4.5 5.5 G/مشاوره
15 نیما قربانی 5.5-6 5 4.5 3.5 5.5 مشاوره
16 امین محمدی 4 4.5 4 4 4 مشاوره /گرامر
17 ناصر شراره 6-6.5 6 6 6.5 6.5 مشاوره /گرامر 
18 بهنوش بهرامیان 4 3 3 3.5 4.5 Pre
19 سید ابراهیم افخمی 6-6.5 5 5 5.5 5.5
20 فرانک ابری 5.5 5 5.5 6.5 7 مشاوره
21 زهرا کیخا 5.5 5-5.5 * 5.5 5.5  one/two
22 محسن الهی 6.5 4.5  5 4 5 مشاوره/گرام/G
23 زینب صالحی نژاد 6 6.5 6.5 7 7  two/three
24 ایمان عوض زاده 7 7 6.5 7.5
25 مجید خان زاده 6.5 5 5.5 6 6.5
26 زهرا اوج 2.5-3 * 3 3 2.5 G/pre
27 نرگس مرادی 4.5  4.5 4.5 4.5 5.5 مشاوره/گرامر/G
28 فهیمه کوثری 6.5 6 6 5 6
29 نجمه صمصامی 3-3.5 3 3.5 2.5 1  مشاوره
30 هادی احمدی 4.5 6 5.5 5 5.5
31 ایمان کوشش 3-3.5 2 3 2.5 2.5  Fast Track
32 یونس خوشیان 5-5.5 6 6 5 6.5
33 زینب تخمار * 6 5.5 6.5
34 محمدکاظم کاظم زاده 1-1.5  * 1.5 2  2.5
35 سمانه خادمی 6 6  6  5.5  مشاوره
36 حسن بهزادیان  4 4.5  4.5  5.5  4.5 مشاوره
37 فرامرز کاربخش 4.5  5.5-6 5.5  6.5  6
38 آزیتا فاضل خواه 6.5  6-6.5  6.5  6 7.5

نتایج آزمون Sample 92/04/31

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 هادی حداد 8.5 7.5
2 علی عطار 5 5 4.5-5
3 مسعود مدنی 6.5-7 6 6-6.5
4 شهریار استخری 3-3.5 pre
5 آرش صابری 4 pre
6 پیمان شریعت زاده 4 3 3.5 2.5 RP2/Spell/G
7 مجتبی حیدری 4-4.5 4-4.5 4-4.5 5 4 مشاوره
8 نینا سروقد مقدم 4-4.5 3 4 مشاوره
9 شهاب حقوقی 4-4.5 5 5 4.5 5 مشاوره
10 سپیده سبوساز 5 4.5 4-4.5 4 4 مشاوره
11 پریسا دانش پرور 3.5 3 2.5 2.5 RP2/Spell/G
12 سیما حیدری 5. 5.5 5 6
13 مهدی غیور 2.5-3 4.5 4 2 3 RP2/Spell/G
14 احمدرضا حمید 3.5-4 مشاوره
15 محسن اصغری 3.5-4 2 3 مشاوره
16 فریدون علیدوست 3-3.5 4-4.5 4-4.5 3-3.5 3.5 مشاوره/G
17 مصطفی غفوریان 5.5 6-6.5
18 کمیل رحمدل 7 6 G
19 مینا میرزایی 6-6.5 5.5 5.5
20 عادله عدالتی 6-6.5 6 5
21 مژده محمدزاده 6 3.5 4
22 محمدرضا خواجوی 4 6
23 مهلا لشکری 4.5 4.5-5 5 4.5 مشاوره
24 بهاره علوی صدر 4.5 4.5 3-3.5 1 مشاوره

نتایج آزمون Sample 92/04/28

(دانشجویان گرامی برای دریافت کارنامه تحلیلی می توانند با مراجعه به دفتر موسسه درخواست خود را ارائه دهند.)

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 علی اسفندیاری  5.5-6 4.5  4 3.5-4  5 مشاوره
2 الیاس حسینی 4-4.5 3.5 4 3 4  مشاوره
3 امیر استادیمقدم 5.5 6.5 7-7.5  مشاوره
4 ایمان زاده عوض 8 7.5 7.5 6 7
5 سمانه خادمی 5.5 6 5
6 هادی احمدی 4.5 5 4.5 4 4  مشاوره
7 محمدررسول حشمتی 4 4.5-5 4.5  مشاوره
8 هدیه رحیمیان 4.5 5 4.5 3.5 5 مشاوره
9 فرزاد فهیمی 5 6 6 5 5
10 بهناز ترابی مقدم 5 6.5 6 6
11 علی کاشانی 5.5 6 6.5 4 5
12 ساناز خاله اوغلی زاده 3.5 4 4 3 3 مشاوره
13 زهرا محور 5.5 5.5 5 4 4  مشاوره/G/Spell
14 مسعود فرحمیدی 3-3.5 3.5-4 3-3.5 مشاوره
15 مهسا باقری 7 6.5 7 6 6-6.5
16 هاشم احمدی 5  5 5 5 5  two
17 مهرشاد شکوهمند 4.5-5  5 5.5 مشاوره
18 نگار محمودی  4.5 5  4.5 5 4.5 مشاوره
19 بهشاد یکه 5 6.5 6.5 4.5 6
20 آزیتا خواه فاضل 6 6.5 7 6 6
21 کیوان بینا 7 6.5-7 6-6.5 6.5 6 G
22 علی فربد 5.5 5.5-6 5-5.5 6.5 6 مشاوره
23 شایان نیاناصری 6 7 7 5 7-7.5
24 زینب تخمار 6-6.5 5 4.5
25 4 6.5 5 4 4
26 پروانه صفاری 4.5 5 5
27 نیوشا عبداللهی 3.5-4  4 4-4.5 3.5 4 مشاوره
28 احسان یزدان پناه  4 4.5-5
29 حامد مقدس 6-6.5 5.5-6 6  5-5.5  5 G
30 سهیل درخشان 3.5 4.5 4 4 3 مشاوره
31 هدی چکنی 5.5 5-5.5 5.5 5 4.5-5 مشاوره
32 سلما عفت حافظ 4.5 5 4.5 4.5-5 4  مشاوره/Spell
33 طاهره معدلی 6 4
34 منصوره وظیفه سقا دان 5.5 5.5 1 5 5.5  مشاوره
35 سعید خاکمردان 4.5 4
36 بهروز الهی 5.5-6 6.5 6 4 4
37 محمودرضا عباسپور 5 4 5  مشاوره
38 هادر فر نعتمی 6 5.5 6 3.5-4 4
39 پردیس نژاد خلیل 4.5 5
40 حسام طالبی 5 5
41 تینا انصاری راد 4-4.5 5 4-4.5 3.5-4 2 مشاوره
42 فاطمه مرتضی 6.5 6.5 6 6 6
43 یاسمین سلمی 7 6.5 6.5 7 7.5-8
44 فرزانه عابدیان 4.5 4 4 4.5 مشاوره
45 عباسعلی صادقی 6.5 5-5.5 5 5 5
46 فرهاد فخارزاده 6.5 5.5-6 5 4
47 فرهاد زاده حسین 3.5-4 3-3.5 3  مشاوره
48 رزا راستگو مقدم 5.5 5-5.5  5 4.5 5  مشاوره
49 سلمان راستگو مقدم 6 7 7 5 5.5
50 رامین زاده بلوچ 4-4.5 5 5 5.5 7.5
51 احسان خوشیان 4-4.5 5 4  مشاوره
52 یونس خوشیان 5-5.5 4.5 4 5 5
53 هدی نوربخش 3.5-4 4.5 4.5 3 4  مشاوره
54 منصوره سادات جوادی 3.5-4 4 4-4.5 4 3  مشاوره/G
55 هدی نداف 5
56 مینا حسینی 5.5 5 مشاوره
57 کامران میرشاهی 7 6-6.5 6.5 5 6
58 حسین قادری 4 3
59 احسان فتحی 5.5  6 6.5  5 6
60 کاوه علیزاده 5.5-6  5.5-6 4 5  G
61 مهسا رئوفیان 4.5 4-4.5 4 4 مشاوره/G
62 سینا علی غفوریان 6.5-7 6.5 4 5
63 محمد مشتاقی  6 4 5
64 هادی لمعی 6.5 6.5 6 6
65 عادل سهیلی 5.5 7  مشاوره
66 پریسا عظیمایی 5 4  مشاوره
67 آزاده جمشیدی 6 4.5-5 5.5
68 امین گلی 5 5.5 5 4 4
69 زهرا رئیسیان زاده 6 5.5-6 5.5-6 6 4  مشاوره/G
70 سعید جمشیدی 6.5 5 5-5.5 5 6
71 راحله حسینی 3.5-4 4.5 4-4.5 4 5 مشاوره
72 سید علی حسینی 5 5-5.5 5 5 5  two
73 ناصر شراره 4 4.5 4.5-5 4.5-5 5  مشاوره
74 لاله اشرافی 6.5-7 5.5-6 5-5.5 6 5.5 مشاوره
75 رامین خوجه 3.5-4 5-5.5 4.5-5 5 5  مشاوره
76 جواد بینا 4-4.5  4.5 4  5 3 G/مشاوره
77 نادیا شمشیری مهارت تک
78 مونا افشار  5.5 مهارت تک

نتایج آزمون Sample 92/03/25

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 حمید ایروانی 1.5 3 2 Rp.2/G
2 فراز رضوی 6.5 6.5 6.5-7 6 7
3 امیرحسین مصطفوی 6 6.5 6 6.5
4 محمد محکمی 6 6 6.5 6 6
5 سعید محمدیان 6 6-6.5 6-6.5 5.5 5.5
6 نیوشا اسماعیل زاده 6 5.5-6 6-6.5 6.5 5.5 مشاوره
گلناز تدین 7 7 6.5 6.5-7 G
8 محمود دوست محمدی 5 5 4 4 گرامر
9 سونا آسیدنژاد 6 6 5.5 6-6.5
10 شبنم محمدی 5.5 5.5
11 بابک طهماسبی 4-4.5 4.5 4.5-5 4.5 2.5 مشاوره/G
12 سعید مصطفوی 6 6-6.5
13 یاسر ناصری 5.5

نتایج آزمون Sample 92/03/31

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محمد جبارزاده 5.5 5 6.5 5
2 منوچهر دلدار 6 5 4.5-5 5
3 مجید خانزاده 6 5.5 4.5
4 محمد هاشمی نیا 5.5-6 4.5 4.5-5 5.5 6  مشاوره
5 سیما واثقی نیا 4 4.5 3 3.5-4 3  مشاوره
6 معصومه حیدری 3 4.5 4-4.5 5 3.5  مشاوره
7 محسن ریحانی 3 4 3.5 3 مشاوره/pre
8 فرانک صابر 3 3 3.5 3-3.5  pre
9 مرجان شاهمیری F.T 3 1 مشاوره 
10 مهین ساعدی 5 4.5 5 5 مشاوره 
11 نرگس امیردادی 5.5 4.5 4 5 3.5-4 مشاوره 
12 مهسا موسوی نیک 6 6.5 5.5 5 G
15 فرانک مبینی 4-4.5 4.5-5 4.5-5 5 5 G
16 علیرضا ناصری 7 5.5 5.5 5 5 G
17 ایمان کمال احمدی 4 4.5  wr
18 رامین فرساد 4.5 5 5 6 6 مشاوره 
19 کاظم شریف زاده 4.5-5 4.5 4.5 5 5  G
21 فاطمه زفره  3  3 3 3 G
22 زهره زفره 4 3 3 4 G
23 مجید هنرور 3.5-4
24 عادله عدالتی 4.5-5 4.5 6 6 5
25 سینا حیرانی مقدم 4.5 4-4.5 4-4.5 5 4  مشاوره/one
26 بهروز الهی 3.5-4 4.5 5.5 5 3
27 الهه گودرزی 5.5-6 4.5-5 4.5 5 5.5 مشاوره 
28 سحر پاک باطن 3-3.5 4
29 مهرناز توسلی 4.5 4.5 5 4 3.5 مشاوره 
30 سمانه خورشیدی 4 4 4.5-5 5 3 مشاوره 
31 فرهاد حسین زاده 4.5  3 3.5  3.5 3  pre
32 امید صادقی
33 فاطمه باقری  5.5 5  5 6 4  مشاوره
34 بهشاد یکه 5.5 6 6 5 5.5
35 حامد مقدس 4.5 4.5 4.5 4 4  G
36 مریم جاجرمی 4-4.5 3 4 3 1  مشاوره
37 مریم بهلول 4 2 2 3  مشاوره
38 زهرا مولودی F.T 2 1  مشاوره
39 هدی نداف 5.5 4 4.5 5.5 4.5-5  مشاوره
40 مریم آرین نژاد 4.5-5 4.5 4.5 3-3.5 3  مشاوره
41 حمیده افسرپناه 4.5 4.5-5 3 3  مشاوره
42 هادی نعمتی فر 4.5-5 4.5 5.5 5 4  مشاوره
43 سمیه کیان پور 5.5 4.5 5 5 5  مشاوره/one
44 معین معظمیان 6-6.5 5 4.5 5.5 5 مشاوره 
45 مسعود هنرور 5 5.5 5.5-6 5 4  G
46 ایمان عوض زاده 7 6.5 6.5 6 6.5
47 طاهره معدلی 5-5.5 5.5 6 6 5
48 وحید نظری توکلی 4.5-5 4.5 1 4 3-3.5 مشاوره
49 محمد مودتی 4.5 4.5 4 3  مشاوره
50 محمد محکمی 6 6 6 6
51 امیرعلی درودی
52 سعید آزموده 2  2 3  4 3  مشاوره
53 نگار اعتمادی
54 گیتی ملکیان  5 4.5  4 4 3  مشاوره
55 ملیحه سلیمی 5.5 4 5  مشاوره
56 الهه سنویی 3.5 1 5 3.5-4 2  مشاوره
57 یاسمین سلمی 6 6 7-7.5 6.5 مشاوره 
58 مریم مقدادپور 5-5.5 5.5 5.5 4 4.5-5  G
59 پیام تبریزیان 7 7 7 8.5 6 مشاوره 
60 غزال قانع کیا 1 2  pre
61 درسا دانش 4.5 4.5 3 4 مشاوره 
62 نوید رمضانی 4 4 6 5 مشاوره 
63 احسان مجردی 4-4.5 4.5 4 4.5-5  G
64 مرجان طهماسبی 4.5 4 5 3.5-4  مشاوره
65 مهراب یزدان پناه 4.5 4.5-5  5 4.5-5 مشاوره/one
66 فرزاد فهیمی  2.5-3 4.5  4.5 4.5-5 3-3.5  مشاوره
67 بهناز ترابی مقدم 4.5 5 5 5 4.5  مشاوره/one
68 نازنین موید 5 3 4-4.5 4 5  مشاوره
69 الهام محمودی 3.5 3.5 4 3  مشاوره/pre
70 ساسان نوبخت
71 علی آدینه 4 4.5 4.5 4.5 3  مشاوره/pre
72 بهاره غلامپور 4.5 4.5 4.5-5 5 5  مشاوره/one
73 رضا خسروجردی 5 5
74 مجتبی آبداری 4.5 2.5-3 4.5-5 3  مشاوره
75 علی سینا غفوریان 4.5 4.5 4.5 3.5-4  مشاوره/one
76 شهاب الدین سوداگر 5.5 5 5 6
77 احسان فتحی 4.5 5 5 4 مشاوره/one
78 امیر دانا 5.5 4.5 5.5-6 5 6 G
79 میترا وکیل 5.5 5.5 3.5-4 3.5-4 مشاوره
80 فرهدا فخارزاده 5.5 5 5
81 علی رضایی 5 3-3.5 5  مشاوره
82 مهدی علیزاده 5.5  5 5-5.5  5 4 مشاوره/one

نتایج آزمون Sample 92/03/28

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 نکیسا صفاریان 5-5.5  5.5 5.5  5 6  Two
2 حمیده موید 3.5-4 5.5-6 5.5-6 7 5 مشاوره
3 آرش رستگار 5-5.5 4.5 3.5 2 3 مشاوره
4 فربد یوسفی 4 4.5 4.5 4 مشاوره
5 سمیه محسنی 5 5
6 محمد شریفی 7 7 6 6 G
7 عباسعلی صادقی 4.5-5 5 5 4.5 4 مشاوره
8 حمید فلاح 4.5
9 آزیتا فاضل خواه 4.5 6 5 5 5 مشاوره
10 علی نیک پندار 5-5.5 5.5

5.5

5 4 G
11 نیوشا کریمدادیان 5-5.5 6 6 4 4 G
12 مرجان نجفی 5-5.5 5 5 4 3.5 G
13 یونس خوشیان 5-5.5 4.5-5 5 5 4
14 علی حسن زاده 4 4 5 4 مشاوره/Wr1
15 سید حسین قادری 1 3 3 3.5 2.5 Grammar/Spelling
16 گلنوش جمال زاده 4.5

4.5

4 1 مشاوره/pre
17 دینا میرنژاد 3.5-4 4 3.5 3.5 Grammar/Spelling
18 مینا باخرزی 4-4.5 5 5 4.5 3.5 مشاوره
19 سحر جعفری گیو 3 2 1 3 3-3.5 مشاوره
20 صبا امیری 6-6.5 5.5 5.5-6 8.5 7 Two/Three
21 مریم اسکافی 4  4 1 1 Grammar/Spelling
22 هدی صدیق 4-4.5 4 4.5  G
23 احسان کارگران 5.5-6 6 6

5.5

5
24 شبنم محمدی 4.5-5 5 مشاوره/One

نتایج آزمون 92/02/31 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شیرین کلالی 3
2 سمیه خشنود 4
3 فرهاد حسین زاده 4 1 3
4 مینا میرزایی 5.5 5.5 4.5 4
5 رضا خاجوی 2 4 3 3
6 بهشاد نوری 6 6 6.5 7 5
7 علی نیک پندار 6 5.5 5 5 6 G
8 محمد محکمی 6 5.5 5.5 5
9 سمیه بیک زاد 6
10 انسیه غفوری 3.5 4 4.5 3.5 2
11 محمد جبار زاده 5.5 5 5.5 6 5
12 آذین ابراهیم زاده 4 4
13 فرهاد فخار زاده 6 5.5 5 5 5.5
14 فرهاد رجبپور 6 6 6 7 7
15 نگین میرشاهی 4.5 4.5 4.5 3 3.5

نتایج آزمون 92/02/27 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محسن کفشبان 4-4.5 4-4.5 4.5 4.5 4.5 G/one
2 مهسا پریکاری 4.5 5  5 5.5 6  مشاوره/Two
3 پوران کوشا 3 3 3 3 مشاوره 
4 مجید طالبی  5.5 4.5 4.5
5 فرزانه رضوانی 4.5-5 5 5 4.5 5.5 مشاوره/G/one
6 مجید خانزاده  4.5  4.5 6 6.5
7 ابوالقاسم فرهمند 2 2 2 1 3  مشاوره/FastTrack
8 مریم مقدادپور 5 4 4 3.5 4.5 مشاوره/G
9 بهروز الهی 3.5-4 3.5 3 3.5 1 مشاوره
10 مهدی تختی 4.5-5 4 4 4.5 4.5-5  مشاوره/G
11 سعید جعفری 2.5 3 2.5 1  مشاوره
12 سیما بااخلاق 5 3.5  3.5 3.5 3 مشاوره/Pre
13 یاسر خلوص 4.5 4.5 4.5 5.5  مشاوره/G/one
14 حسین طالقانی 5.5 5.5 6 6  مشاوره/Two
15 سارا کوشکی 5  5 5.5 4.5
16 مینا کیخائی 2.5  4 4  4.5 1  مشاوره/one
17 یاسمن علیان 5 5.5  7.5
18 محمد صادق صادقی 4 4 4 2.5 1  مشاوره/G
19 راضیه علیپور 5.5-6 5.5 4.5 2.5 4.5
20 سلما حافظ عفتی 4.5  4.5 4.5 4 1  مشاوره
21 سید حسام الدین طالبی  5.5 4.5 4.5-5
22 پردیس خلیل نژاد  6.5 5 3
23 فاطمه مرتضی  6 5.5 6 6
24 صدف کمال خواه   4.5-5  3.5 3.5 3 مشاوره 
25 آرزو آذری پور  6 6 5 6.5  G
26 منوچهر دلداار  5.5-6 4.5 6.5
27 کریم قاسمی مقدم 1 1  مشاوره/G
28 آرش دلاوری 2*1 1 1.5 2.5 1 مشاوره/G
29 هادی لمعی  4.5  5.5 5.5 7 6.5 مشاوره 
30 ایمان عوض زاده 6.5 6.5-7 6.5 6.5 7-7.5
31 هادی مداح  4.5  5 4 4.5-5  G
32 عالیه بیدل  3  3.5 3.5 3.5 1  مشاوره
33 محمد یاسر پویا 4  3 3 3  مشاوره/G
34 محمد صالح امام جمعه 4 3 3.5 2 2.5  مشاوره/G/Pre
35 مرتضی بهاأ الدین 4-4.5 3.5 4.5 4.5 3  مشاوره
36 مهدی عین بیگی 5.5  5.5 6 4 7.5
37 آرزو خزیمه 5 3.5 3.5 3 1 مشاوره/Pre
38 هانیه احمدی 4.5-5 5 5 5 5.5  مشاوره/Two
39 یونس خوشیان 5.5 5.5 6 4.5 مشاوره/Two
40 کامران میرشاهی 6.5 6.5 6 6 7
41 افشین سماواتی 3-3.5 2.5 2 2  مشاوره/G/FastTrack
42 ایمان بابااحمدی  6 6 5 6
43 رحیم ملک بالا 4.5 4 4 4.5  مشاوره/one
44 هانیه ریحانی 5 4 4 4 4  مشاوره/Pre
45 فرهاد خادمی 1 4  مشاوره/G
46 راحله یوسف زاده 5.5  6.5 6.5  8.5 6 مشاوره/Two
47 سونا آسیدنژاد 6 5.5  5.5 مشاوره 
48 پوریا خانعلی 5  2.5 5.5 3.5 مشاوره/one
49 شهاب الدین سوداگر 6 5.5 6
50 فرشته تاج نیا 6 6 6 5
51 فرهاد خالصی  4 4  4.5 4 مشاوره/pre

 ***توضیح: نمرات مهارت Writing دانشجویان موسسه روز چهارشنبه 1/3/1392 اعلام می گردد.***

نتایج آزمون 92/02/24 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محبوبه اسلامی  5 4.5 4.5 5.5 5-5.5
2 ناهید یزدی 3.5 2 3.5 5.5 2.5-3 مشاوره
3 امید گل 5 5 4.5 4.5 G
4 سپیده طباطبایی 5 5 4-4.5 5.5-6  G
5 گلناز مشرقی 5.5 4 4 5.5  مشاوره
6 مهدی احمدزاده 5.5 5 4.5 3.5 5.5  مشاوره/G
7 سارا غلامی 4.5 3 3 2.5 3  مشاوره/G
8 مهیار گرمه 6 5.5 5.5 6 6.5 Two
9 سحر پاک باطن 4.5 4.5 2.5-3 4.5 G
10 نوشین عطار 3-3.5 3.5 3 Pre
11 گلناز تدین 6 7.5 G

نتایج آزمون 92/02/06 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 ایمان بابا احمدی 5.5 4.5
2 آیدا میرزا احمدی 3.5-4 3.5-4 4 4 3  مشاوره/Pre
3 ثمیلا میرزا احمدی 3.5-4 3.5-4 4 4.5 4 مشاوره/Pre
4 نونا حجت پناه 5.5 5 5 6
5 سمیه بیک زاده 4.5-5 4.5-5 4 4
6 سحر صالحی 5 5
7 مطهره شکرگزار 5
8 مژگان میثاقی 1*2 2.5 3.5 2.5 مشاوره
9 سمیه محسنی  4.5-5 3.5-4 4.5
10 منوچهر دلدار 5-5.5 5-5.5 5 5.5
11 علی نیک پندار 4-4.5 6 5.5-6 6.5 6 G/Two/Three
12 نوید میلانی 3.5-4 3 2.5 3 مشاوره 
13 مجید خان زاده 4-4.5 5 5 5 5.5 Two
14 نرگس طیرانی 3 List
15 سمیه رضایی 4-4.5 4 4 3 1.5 مشاوره
16 سمیه خشنود 3-3.5 2.5 5 مشاوره/G
17 نوید زرگر 3 مشاوره
18 امید گل 5 4.5-5 2.5-3 5.5 مشاوره/G
19 سپیده طباطبایی 5-5.5 4.5 3.5 5.5 مشاوره/G
20 وحید ناگهانی 4 List
21 امیرحین مصطفوی 6 6 6.5
22 کاوه وکیل 2.5 4.5 مشاوره 
23 فرهاد فخارزاده 5-5.5 4.5-5 4.5-5 3 5
24 ساسان نوبخت 4-4.5 5 4.5 5 5.5 Two
25 علیرضا نائینی 3.5-4 3 1 3.5 مشاوره/G
26 شهریار امیری 5.5 4.5
27 مجیدرضا صدیقانی 4 3 31 2.5 مشاوره/G
28 حسین مختاری 1 2.5 2.5 2.5 2.5 مشاوره
29 آزاده حمیدی 4.5-5 Sp

نتایج آزمون 92/02/03 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 سمیرا توکلی 3 3 3  Pre
2 مونا بهرامی 5 6
3 حمید بلوریان 4.5 4.5 4.5 3 3 مشاوره
4 مرتضی هاشمی 2-2.5 2 1 2.5 مشاوره/G
5 دانیال فروهر 4.5 4-4.5 4-4.5 5 4 مشاوره
6 لاله بیجاری 5-5.5 6-6.5 6 6 6  Two/Three
7 سعید رحمانیان 1*2 3 3 1.5  مشاوره
8 محمدعلی وهابی 3.5-4 3.5-4 4 5 2.5 مشاوره
9 فائزه فرقانی فرد 5.5 6
10 مهسا رئوفیان 4-4.5 4-4.5 4.5 3 5 مشاوره/G
11 پاشا ابراهیمی 4.5-5 6 5.5-6 6 5.5 Two/Three
12 محمد محکمی 5 5.5
13  مینا میرزایی 4 5.5
14 منیژه زارع 4.5 4.5 3 3.5 مشاوره
15 فاطمه حسینی 1.5 2 1 1.5 مشاوره
16 سارا خنده رو 4.5 4.5 4 3.5 5 مشاوره
17 علی اکبر آرتا 5 4.5-5 2.5 1 مشاوره
18 سید مهراب خاتمی 4.5 1 1 مشاوره
19 هادی مداح 3.5 3.5
20 صادق محمدیان 6-6.5 6 6 6.5
21 مرضیه ترکمنی 5 5 5 5 5.5 Two
22 حسن ایزدی 7 6.5
23 مهسا موسوی نیک 5 5 4.5-5 5 5.5 Two/G

نتایج آزمون 92/01/30 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 ساناز پاک باطن  4.5-5 5.5-6 4.5-5
2 محسن شادمان 4.5  4.5 5 5.5
3 مهدی لعل 5-5.5  6 6  6 6 G
4 فرشته تاج نیا  3.5-4  5  5  5  5-5.5 مشاوره
5 مونا محبی  5-5.5  4.5 4.5 5.5 4.5-5  مشاوره
6 حمید فلاح  5.5  6  5.5  4-4.5 6
7  مینا رمضانی  5  6  5-5.5 4.5-5
8 مهسا رئوفیان 1 3-3.5 G
9 کاوه علیزاده  4.5  4.5  5  4 5.5 مشاوره/G
10 مهناز گلخرام 4-4.5 4.5-5  4.5-5  3  5.5 مشاوره/G
11 حسام مبینی  4  4.5  4.5 4 5.5 G
12  فرشته تهرانی  3-3.5  4.5-5  5.5 3.5-4  3.5 مشاوره 
13
14 زهرا مروت دار  6-6.5  6.5  6.5  8  7.5-8 TWO/Three/G
15 مهدی مروت دار  4.5  5.5 5  3.5  4.5-5 مشاوره/G
16 ترانه رضیه 3-3-5  4  1.5 مشاوره 
17 محسن اسدی  5  3-3.5 مشاوره 
18 غزاله نوایی  3.5-4  4 5  3.5  3.5  مشاوره
19 مطهره مزاری 6 5.5  6  6.5-7
20 حسام الدین طالبی  4.5-5  4.5  4.5 5  3 مشاوره 
21 پردیس خلیل نژاد  2.5-3  4  4.5 3.5-4 2.5  مشاوره
22 شادی طیب خویی  3 4.5  4.5  4.5 4-4.5 مشاوره 
23 رضا خسروجردی  4  4.5  4 4 مشاوره 
24 محمد شریفی 6  5.5  4.5-5  6.5 مشاوره/G
25 شیده عبداللهی  3-3.5  4 4.5  2 2.5 مشاوره 
26 سمیرا قربان پور 5-5.5  6  5.5  7  6.5 مشاوره/TWO
27 مرجان ترابی مقدم  4-4.5 5  5-5.5  4 5 مشاوره 
28 مهدی نشاط  5.5 5.5  5  5.5
29 عذرا معصومی  5.5 5  5.5  5.5
30 حمیدرضا قاسمی  3.5-4  4.5  4 4 2  مشاوره
31 سیدمهدی موسوی  2.5  3 3  1.5  2  مشاوره
32 میترا وکیلی

Pre IELTS

33 سیامک کردستانی 0
34 فرناز مجیدزاده 6-6.5  4.5  5.5  5-5.5  6-6.5  مشاوره/TWO
35 اتوسا نیکوکار  5.5-6  4.5 4.5  4.5 5.5  مشاوره
36 حمیده مرادی  4-4.5  4 4.5-5  3.5-4 3  مشاوره
37 مینا حاتمی 4.5-5 5  5.5-6  3.5  5.5 مشاوره 
38 صابر هدشی  6 5  5.5  6 6 G/TWO
39 پیمان زاهدی  5.5-6  6 6  5  7.5
40 کیانوش یوسفی 6-6.5  6-6.5  6.5  7 8

نتایج آزمون 92/01/15 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محمد جبارزاده  4.5 4.5  4.5 5.5-6  4.5
2 ابوالفضل استوی 4 4 3.5 G
3 امیرارسلان فروردین 3.5 3.5 3.5 G
4 ایمان امیری 4-4.5 5 5 4.5 6.5
5 محسن پارسا 4-4.5 5.5 6 5.5-6 6
6 رویا فرزانه نژاد 4-5.5  5 5 4.5 5 G
7 سحر صهبائی 4  3.5 3 G
8 نجمه خدادادی  2-2.5 3.5-4 3
9 نیوشا کریمدادیان 5 4  4.5 4.5 4.5-5 G
10 زکیه فرزانه فر 3.5-4 4.5 4.5 5 5 G
11 الهام اصل شیرین 2.5-3 4.5 4 3 4
12 فراز رضوی 7 6.5

6.5

7
13 امید ابری 6.5 6 5.5 5 5 G
14 سعید مزینانی 5.5  5.5 4.5 5-5.5 5
15 سید حمیدرضا اعظمی 1.5-2 3.5 3-3.5
16 هانیه احمدی  4-4.5 6  6 3-3.5 5.5
17 نازنین زمردیان 5.5-6 6 6.5 5.5 6.5
18 هانیه زندی 7 6.5-7 6.5 7 8
19 مریم لاهیجانی 4.5-5 5-5.5 5 4 4 G
20 سینا ابریشمی 3-3.5 4 4 3.5-4 4.5
21 وحید ناگهانی 3.5-4 4.5 5 4-4.5 1.5 G
22 کیانوش یوسفی 6  6-6.5 6  5.5 8-8.5
23 پیمان زاهدی  6 6  5.5-6 6.5  6.5
24 مرجان نجفی 4.5  4 4  3.5-4 3.5  G

نتایج آزمون 91/12/28 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 صفورا ستارزاده 3 1 2.5  G
2 اشکانه آقایی 6 5.5-6 6 6
3 محمد محکمی 4 4.5-5 5.5 5 5.5
4 سمیه بیک زاده 4.5 4 3 5 3.5
5 کمیل رحمدل 5.5 6 6 7.5 7  G
6 اشکان قندی 5.5 5.5 6.5 7
7 محمد متولی 6 5.5-6 6.5 6 6
8 حمید گل زاده 6 5 6 6.5  G
9 فرهاد حسین زاده 1.5
10 محمدرضا قوچانی نژاد 2 2 1 3
11 بیتا حاتمی زاده 5 4.5 4.5 3.5 3
12 حمید پاک روان 5 5 3.5 4.5
13 دینا سزاوار 5.5-6 5.5 5.5 4 5 G
14 کوروش عسگری 4.5-5 5.5 4.5 6.5 6
15 وصال احسنی 5.5-6  6-6.5 5.5  5.5
16 فائزه فرقانی فرد 6.5 6.5-7 6.5 6.5
17 شهریار امیری 5.5-6 5 5.5 5.5 6
18 کیانوش یوسفی 5.5-6 6 5.5-6 6.5 5.5
19 پیمان زاهدی  5.5-6 6 5.5 6 5.5
20 حسان گودرزی 4.5-5 6.5 5.5-6 6 5.5
21 مصطفی غفوریان  5 6.5  7.5 6.5
22 علیرضا سزاوار 5  6-6.5 6.5 5.5
23 ایمان عوض زاده  6-6.5 7 7 7 6
24 سید محمد زنده باد 6 5.5 6 5.5 6.5
25 محسن مژگان فرد 3.5-4 3 3.5-4 4 3.5
26 الهام احمدی  4 4.5  3 1 مشاوره
27 سید کریم مرتضوی 6.5

نتایج آزمون 91/12/25 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 رضا حائری 2.5 5 3 3.5 G/مشاوره
2 ایمان بابا احمدی 5.5 6 6 7 5.5
3 حسین شعرباف 4.5-5 4.5 4.5 5 5 مشاوره
4 مجتبی عباس پور 3.5-4 4-4.5 4-4.5 6 4 مشاوره
5 محسن شادمان 4.5 4.5 4.5-5 5 4
6 سحر صالحی 4-4.5 4.5 4.5 5 3.5-4 مشاوره 
7 بهروز نوری 6-6.5 6 6-6.5 6.5 6
8 مینا رمضانی 5.5 3 44 4
9 علی معدنی 3-3.5 5 6 4 مشاوره
10 علی نصیری 4.5 3 3.5 مشاوره
11 حامد طاهرزاده 5.5  5.5-6 6.5 5 5 Two
12 پیمان اشراقی 4 5 4.5-5 5 4.5-5 مشاوره
13 منوچهر دلدار 4-4.5 3 3 4 4
14 فائزه حامد 3.5-4 4.5 5 4 4 مشاوره
15 ساناز حسینیون 6.5 5.5 5.5 6 5 Two
16 سحر حسینیون 4.5 4 4 4 Pre
17 سحر پاکباطن 4 4-4.5 4-4.5 3 3 G/Pre
18 آتوسا کوشکی 5-5.5 6.5 6.5 7 7 Two/Three
19 الهه خان زاده 4.5 4.5 5.5 4 مشاوره
20 فرید رحمتی 5.5 5.5-6 6 7 6.5 Two/Three
21 فرهاد فخارزاده 5.5 4.5 5.5 4 5 مشاوره
22 یحیی منوچهری 5 4.5-5 5-5.5 3 3 مشاوره
23 زهرا مروت دار 7 6.5 7 6.5 G/Two/Three
24 محمدباقر عبدللهی 4-4.5 4-4.5 4-4.5 6 5 مشاوره

 نتایج آزمون 91/12/01 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 امید رجب نیا  6 5-5.5 5
2 حمید خوش نیت 2/3  1  4.5 5 5 مشاوره
3 ساناز پاک باطن 5.5-6 4.5-5 5.5-5
4 مطهره شکرگزار 3.5 5 5 3.5-4 4.5-5 مشاوره 
5 فائزه فرقانی فرد 6 5.5 6
6 عارفه تاجیک 6.5 4 5.5
7 سید حامد خوشبخت 4-4.5  4.5 5 4-4.5  مشاوره/G
8 محمد محکمی 4 4-4.5 4 4.5 3.5  مشاوره
9 سید محمد زنده باد 6 5 5.5
10 حدیث ژرفی 2  4.5-5 4.5-5 3.5-4 3  مشاوره
11 مطهره مزاری 4 4-4.5
12 نورضیاء محسنی 2.5-3  1.5 2.5 0 0  مشاوره/G
13 شبنم پردل 4.5 4.5 5.5  مشاوره
14 مهسا میرحسینی 4 2.5 4  مشاوره
15 مسعود مدنی 6 5.5 5.5 5 5  Two
16 امیر حسین مصطفوی 5.5-6 6 5.5
17 شکیبا یزدانی 5.5-6  4.5-5 4.5-5 5 5.5 Two/G
18 حجت قرایی 3.5-4 3.5 2 مشاوره 
19 محمد جبارزاده 4.5 4.5 4-4.5 4  مشاوره
20 سید مرتضی امیریان  4 4.5 0 3  مشاوره
21 باباک امیدفر 6-6.5 5.5  5.5 5.5  6  Two
22 کوروش رهنما 2.5-3 2.5-3 مشاوره 
23 علی قویدیل 4-4.5 4.5 5 5.5  G
24 محمد متولی 6-6.5 6 5 5.5
25 بهشاد یکه 6-6.5 4.5 3.5-4 4.5 4.5 مشاوره 
26 امیر حسین میرجلیلی 4 5 4.5 5.5 5.5  مشاوره
27 جواد محمدی پارسا 4-4.5 4 4 3.5  G
28 سارا خادمی 4 4 مشاوره 
29 مصطفی پور حسینی 5.5 3.5 4.5
30 سونا آسیدنژاد 4.5  5.5 5 5 6  مشاوره
31 کمیل رحمدل 4.5-5  5.5 5.5-6 8  مشاوره/G
32 هانیه زندی 5.5 6.5
33 نرجس شهامت  5 4.5-5  4 4.5
34 علی شوقی جوان  4 4-4.5  3
35 سبا مجتهدی 5.5 5-5.5
36 لیلا جوکار 3.5 2.5
37 اسما کریمیان 3.5-4 2.5-3
38 مینا رمضانی 4.5-5 4.5 5 4.5-5
39 احسان گودرزی 4.5  5 5 5 4.5-5
40 نوشین یوسف زاده 5-5.5 5.5 4.5
41 روزبه معتمدی 3 2.5
42 تکتم امان زاده 6-6.5 4.5-5  4.5 4-4.5 5-5.5
43 شهاب طارقیان 1/2 3.5 4 4-4.5 3
44 عادل جوادی 7-7.5 5 5.5 6.5 8.5
45 رضا ابراهیمی 4  5 5 4.5-5 4
46 حسین قائنی 5 3.5 4
47 سارا محققی 2/3 3 2.5-3
48 محمد تولیت 4.5 5 5  3.5-4 4-4.5

نتایج آزمون 91/11/27 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شهاب الدین سوداگر 2.5  4.5-5 4.5 4.5 4 مشاوره 
2 علی جمشیدی  6  6.5 5.5 6
3 حمزه مجددی 5.5-6  6.5 5.5 5.5
4 نونا حجت پناه 4.5 4.5-5 4.5 5.5
5 علیرضا حقی 5.5-6 6 5.5-6 6.5 6
6 مهسا علیزاده 6 6.5 5.5
7 محبوبه حضرت پور  5.5-6 5.5 5 5
8 گلناز تدین 5.5-6 4.5-5 4.5 6 5.5 Two
9 مصطفی صادقیان 5 5 5 6 5.5 Two
10 امیر قاسم زاده 5.5-6 4-4.5 4.5 5 5.5 Two
11 حمید گلزاده  5.5 5.5 5.5 5.5 G
12 شیما توکلیان 3.5  4.5-5 4-4.5 4.5 4 مشاوره
13 آفرین محمودی قرائی 6-6.5  5.5 6 6 5.5
14 میر حسین حسینیون 5  5 5 5.5 5  One/Two
15 هادی موسوی  4.5 4  5.5 4.5 مشاوره/G
16 سیده ماهرخ عربان 3 4.5 5 5 مشاوره 
17 جمال هجرتی 2.5 2.5 FastTrack
18 محمد بهروزنیا 4.5  4.5 4 4 1 مشاوره/G
19 محمدرضا خواجوی 5.5 5.5
20 سحر بازیار  5.5 6 5 5
21 مهران شهر آیینی 4-4.5  5 5 6 6 مشاوره
22 ایمان بابا احمدی 4.5-5 5-5.5 5 5 5 مشاوره
23 جیران آخوندزاده  6.5-7 6.5 6 6.5
24 ریحانه رئوفی 4-4.5  6-6.5 6 5.5 5.5 مشاوره
25 حسین حیدری  5.5-6 5 5.5 6 G
26 مجید سروقد مقدم 5-5.5 5 5 6 6
27 ساناز مقدم پور  5 5 4.5 4.5
28 سید روح اله حسینی 3  4 4.5 5.5 4.5 مشاوره/G
29 محمد صادق کمالیان 5.5 5.5 4.5 4
30 مهدی عین بیگی 5 5 5 6 5.5 G
31 علی حاتمی  6 5.5 5.5 5
32 آزاده ابوالفضلی 5  5.5-6 5.5-6 5 5.5
33 شهریان امیری  5.5 5.5 4.5 5
34 کاوه صرافان 6.5  6.5 5.5 5.5
35 امین ملتی 6 5.5
36 علی خدادادحسینی
37 عسل ضابطیان  4.5 4-4.5  4 4 4.5 مشاوره
38 نیلوفر حکمت  5.5 5.5 3.5 4 G
39 منوچهر دلدار  4.5  3 3 4 3.5 مشاوره
40 پگاه اسلامی  5.5 5 5 5
41 فهیمه علی پور  4.5 4.5 5 4.5 مشاوره
42 اشکان قندی 5  4.5 4.5 7.5 5.5 مشاوره/G
43 شیرین بمپوری 4-4.5 4 4 مشاوره/G
44 مصطفی غفوریان 4.5-5  6.5 6.5 5 6.5 مشاوره
45 مرتضی غلامزاده 4.5-5  4.5 4.5 4.5 3.5 مشاوره
46 رامین احسان نیا 4  4.5  4 3.5 3-3.5 G
47 بهاره بازوبندی  6-6.5 5.5-6 5 5.5
48 کامران میرشاهی 6.5 6 5 5.5
49 محمد رضا قاسمی 6 6.5 6 6 5.5 Two
50 سعید رمضانزاده  6 6 5.5 4.5
51 آذر تقوی 5.5 6

نتایج آزمون 91/11/01 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 امید رجب نیا 5.5 5.5 3.5-4 5.5-6
2 علی حاتمی 5 4 4.5 5.5 4.5 مشاوره
3 پریسا نوری 5 4.5 6 6.5
4 سازناز پاک باطن 5.5 4.5 4 5.5 مشاوره
5 علیرضا علیپور 5.5 4.5 4.5-5 5 4.5 مشاوره
6 هدی رادمنش 6.5-7 6-6.5 6.5 6.5-7
7 امیر آذرین 5.5-6 5.5 4.5-5 4-4.5 5.5 مشاوره
8 مونا احمدی 4.5 4 2 2 مشاوره
9 ایمان باباخانی 4-4.5 4 4.5 3 3.5 مشاوره/G
10 علیرضا نصراللهی 5 5 4.5-5 5.5
11 عارفه تاجیک 6 6.5 4.5 4.5-5
12 احسان صادقیان 6.5-7 6-6.5 6.5 6.5 7
13 انتصار رستمی نژاد 5 4.5 4.5 2 3.5 مشاوره/G
14 مهیار بکائیان 5-5.5 3 4 4.5-5 4.5-5
15 امین امینیان 3
16 سید کریم مرتضوی 5.5 6.5 7.5 7.5
17 محسن مزیدی 5.5 3.5 3.5 5 4-4.5 مشاوره

نتایج آزمون 91/10/29 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 محمد مهدی اجتهادی 3 5.5 3 3-3.5 مشاوره
2 نیلوفر حکمت 4.5 4.5 3 3-3.5
3 شراره تفضلی 5 4 3-3.5
4 مونا آشوری 5.5 5 5 5
5 کاوه صرافان 6.5-7 6.5 6 6.5-7
6 حسین تیموری 4-4.5 4 4 4 Pre
7 هادی مداح 5.5 6 5 5
8 مهدی لعل 3.5 5.5 6 5.5 5 مشاوره
9 سعید قضائی  4.5  3 0  RP2
10 سمیرا فتاحی 4 4.5 4 4-4.5
11 عالیه کاظمی 7 6.5 7-7.5 7.5
12 مرجان ناخدا 5.5 5 4.5-5 5
13 حسین حیدری  6 7 7 5.5 6.5
14 صبا اسدی 5.5 5 4 3.5  مشاوره
15 ملیحه سرابی 5.5 5.5 66 6
16 مطهره مزاری 6.5-7 6-6.5 4 4-4.5
17 محمدرضا رسایی مقدم 4.5 4.5 3 3-3.5 مشاوره
18 حمید گل زاده 4.5 6.5 7 4.5 5
19 محمود رحمت 2 4.5 4 2 مشاوره/RP2
20 نگار کلاهی 6.5 6.5-7 6.5 5 6.5 مشاوره
21 رزا وحید 4.5 5.5 5.5 4 4.5-5 مشاوره
22 سلمان راستگو 4-4.5 5 5 5 4 مشاوره
23 فائزه فرقانی فرد 6-6.5 6.5 5 6
24 سمانه چوپانی 4.5-5 6 6 5 4.5-5 مشاوره
25 علی جمشیدی 6.5-7 6.5 5 6
26 سینا کشاورزیان
27 سارا درهمی 6 6 4 4 مشاوره
28 مهران چمنی 6-6.5 5.5 5.5 3.5 3.5 مشاوره
29 امیرعلی رضازاده 4.5 6 5.5 6 5 مشاوره
30 منصوره موسوی 4.5-5 4.5 4.5 3 3.5 مشاوره
31 آذین کندری 4.5 4.5-5 4.5-5 5 4 one
32 زینب حافظ کلاهی 7 7 8 6 مشاوره
33 سارا کوشکی 5.5 5 4
34 نسیم سعیدی 5.5-6 4 4.5-5
35 علیرضا هوتکانی 7 6.5 7 6 مشاوره
36 مصطفی غفوریان 5.5 5.5 6 6 مشاوره
37 سحر عشرتی 5 5 5 4 مشاوره
38 حسینعلی رهنما 4.5-5 5.5 6 5 5 مشاوره
39 سعید رمضان زاده 5.5-6 6 6 5
40 سحر بازیار 6.5 6 4 5.5
41 آیدا وحدانی 4.5-5 6-6.5 6 5 5 مشاوره
42 حمید مشهدی مقدم 6.5 7 7 6.5
43 بهروز رئوف 5.5-6 5 5 4 5 مشاوره
44 آذر تقوی 5.5-6 6.5-7 5.5 5 6 مشاوره
45 علیرضا سزاوار 5.5 5 5 5.5 Two
46 کامراه میرشاهی 6-6.5 6-6.5 6 4.5-5 5 مشاوره
47 پریناز شهریاردوست 5 6 6.5 4-4.5 3.5 مشاوره
48 ایمان احمدزاده 4.5 5 4 3 5 مشاوره

نتایج آزمون 91/10/26 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 هانیه زندی 6-6.5 6.5 6.5 7-7.5 6
2 عادل جوادی 6-6.5 6 7-7.5 7-7.5
3 محمد متولی 4.5-5 5 4.5 6 5 Two
4 نازیار خامنه ئی 4.5 5 5 4 4
5 لیلا مهرآبادی
6 امین گلی 4.5 4.5 4.5 3 3 one
7 مصطفی پورحسینی 4.5 4 4 3 4-4.5 مشاوره
8 مرتضی تقدیسی 6.5-7 6.5 6.5 7 6.5
9 مهدی صفدری 6-6.5 4.5-5 4.5-5 4 5
10 سیدرضا فیروزی 6 6.5 6-6.5 7.5 6.5
11 سپهر ساعدی 5 4.5-5 5.5 5.5 6 Two
12 سبا مجتهدی 6.5 6.5 6 7-7.5
13 اعظم بستانی
14 بهاره بازوبندی 5-5.5 5 5 5.5
15 محمد علیزاده 7 5 5 4.5 4-4.5

 نتایج آزمون 91/09/29 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 زینب شادمری 6 4.5 5
2 سید کریم مرتضوی 7.5-8 6.5
3 مریم یعقوبی 5.5-6 3 4
4 شادی امیرنژاد 3 3-3.5
5 علیرضا حسن زاده 6 5.5-6 6 6.5
6 سید محمد زنده یاد 6 5.5 5 5
7 فائزه فرقانی نژاد 3.5-4 7 6.5-7 6 6-6.5
8 سارا کافی 6.5 6.5-7 5-5.5 3.5
9 سید علی ولایتی 3.5-4 5.5 5.5 5.5 5
10 امید ابویی 4.5-5 4.5 4
11 فاطمه عطاران 3.5-4 3 3.5 3-3.5 1
12 نونا حجت پناه 6 6 5-5.5 4.5-5
13 عارفه تاجیک 6 6.5 4 2.5-3
14 مرجان نجفی 3.5-4 3 2.5
15 مجید طالبی 4.5-5 3 5 4.5-5
16 کاوه صرافان 6 6.5
17 بهاره بازوبندی 6 6 3.5-4 3.5
18 ندا میربلوک 2/3 3-3.5
19 مهسا علیزاده 6 6 7 7.5-8
20 آیدا محرم زاده 5.5 5.5 4.5

نتایج آزمون 91/09/29 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 زینب شادمری 6 4.5 5
2 سید کریم مرتضوی 7.5-8 6.5
3 مریم یعقوبی 5.5-6 3 4
4 شادی امیرنژاد 3 3-3.5
5 علیرضا حسن زاده 6 5.5-6 6 6.5
6 سید محمد زنده یاد 6 5.5 5 5
7 فائزه فرقانی نژاد 3.5-4 7 6.5-7 6 6-6.5
8 سارا کافی 6.5 6.5-7 5-5.5 3.5
9 سید علی ولایتی 3.5-4 5.5 5.5 5.5 5
10 امید ابویی 4.5-5 4.5 4
11 فاطمه عطاران 3.5-4 3 3.5 3-3.5 1
12 نونا حجت پناه 6 6 5-5.5 4.5-5
13 عارفه تاجیک 6 6.5 4 2.5-3
14 مرجان نجفی 3.5-4 3 2.5
15 مجید طالبی 4.5-5 3 5 4.5-5
16 کاوه صرافان 6 6.5
17 بهاره بازوبندی 6 6 3.5-4 3.5
18 ندا میربلوک 2/3 3-3.5
19 مهسا علیزاده 6 6 7 7.5-8
20 آیدا محرم زاده 5.5 5.5 4.5

نتایج آزمون 91/09/28 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 شهریار امیری 4.5 4.5-5
2 مریم علینژاد 6 6 5.5 5.5
3 نوشین حبیبی 5.5 5.5 6 4
4 آفرین محمودی 6.5 6.5 6-6.5 6.5-7
5 محمد حسین ناطق 6.5-7 6.5 7 7
6 علی جمشیدی 6 6 6 6-6.5 6
7 شعیب ناصری 4.5 3 3.5-4 4.5
8 حمزه مجددی 4-4.5 5.5-6 6.5 5.5 5.5
9 صبا ژیان 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5
10 نبی ژیان 4 4 3 3
11 سارا نیاستی 2.5 2.5
12 نصرالله اخلاقی 4 4 5 5 4
13 وحید نوراللهی 5-5.5 5 6 5.5 5.5 G
14 امیر جبلی 5.5 6 6.5 5.5 G
15 رامین احسان نیا 4.5-5 4 4.5-5 2 2.5 G

نتایج آزمون 91/09/24 Sample

ردیف نام و نام خانوادگی SP WR RE LIST توضیحات
1 حسین حیدری 6.5 6.5 4.5 5.5
2 سحر بازیار 6 6 4.5 5.5
3 سبا مجتهدی 5.5 6.5 5.5 5.5
4 سودابه رضایی 3.5 2.5
5 عالیه کاظمی 5.5 6 5.5 6 4.5
6 علی راحت 4.5 3.5
7 محمد شریفی 5 6 3.5
8 ساناز مقدم پور 3.5-4 5 5.5 4 3
9 نگار عاقبتی 3 5 3.5 2.5
10 معصومه توکلی 6.5 6.5 4 4.5
11 راضیه علیپور 5.5-6 5.5 5.5 3.5 3
12 سمیرا رهنما 3.5 4 3 4 2.5 Pre
13 پروانه شایلدی 2.5-3 4 4 4 4
14 احسان تباره 2.5-3 3 3.5 4
15 نیلوفر حکمت 5 5.5-6 5.5-6 3.5 3
16 علیرضا ولی زاده 5 4.5 5.5
17 نسترن صدیقی کیا 6-6.5 6-6.5 6-6.5 5 4.5
18 فروغ اخوین 6-6.5 6 6 4.5 0
19 حمید گلزاده 4.5-5 6.5 6
 

 

 

 

نتایج آزمون Sample 92/03/31