تلگرام

نکات مهم:
– فرایند ثبت نام آزمون آزمایشی IELTS با انتخاب زمان مصاحبه و مشاوره آغاز می شود.
– ابتدا از منوهای زیر، زمان مصاحبه را انتخاب نماییدو پس از قطعی شدن زمان مصاحبه، از طریق دکمه «رزرو بیشتر» به صفحه قبلی برگشته و زمان مشاوره را انتخاب نمایید.
– زمان مصاحبه قبل از تاریخ آزمون و زمان مشاوره پس از آن می باشد.

بارگذاری...