دوره‌ های دپارتمان آزمون های ملی زبان

آزمون های ملی زبان

دپارتمان آزمون های ملی موسسه فرهنگی راه پویندگان:
ارائه کننده خدمات آموزشی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری
برگزاری دوره های آمادگی کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
دوره های جانبی:
مقاله نویسی:  1: آشنایی با ساختار مقاله در مجلات معتبر بین المللی 2: آشنایی با فرایند ارسال،اصلاح و انتشار مقاله برسی 3: اشتباهات متداول هر بخش از مقاله
مهارت نوشتاری: 1: جملات ساده،مرکب و پیچیده 2: گسترش جمله 3:پاراگراف نویسی
مکالمه موضوعی: راهی کوتاه و موثر برای مکالمه 1: روش کاربردی 2: مکالمه موضوعات روزمره و ضروری 3: مناسب برای فرصت های شغلی (مصاحبه شغلی)
دپارتمان آزمون های ملی موسسه فرهنگی راه پویندگان همراه شما تا موفقیت