معرفی آزمون های ملی (داخلی) زبان انگليسی در ايران

دسته‌بندی نشده

برای کسب اطلاعات کامل در مورد هر کدام از آزمون های زير، بر روی آنها کليک کنيد.

برای آشنايی و مطلع شدن از دوره های آمادگی هر کدام از اين آزمون ها، به صفحه معرفی دوره ها مراجعه فرماييد.

MSRT (آزمون زبان انگليسی وزارت علوم که نام قديم آن MCHE بوده)

MHLE (آزمون زبان انگليسی وزارت بهداشت)

TOLIMO (آزمون زبان انگليسی سازمان سنجش)

TELP (آزمون زبان انگليسی دانشگاه فردوسی مشهد)

ETPNU (آزمون زبان انگليسی دانشگاه پیام نور)

EPT (آزمون زبان دکتری دانشگاه آزاد)

UTEPT (آزمون زبان دکتری دانشگاه تهران)

TMET (آزمون زبان دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

SPET (آزمون زبان دکتری پژوهشگاه شاخص پژوه)

TOEFL (ازمون تافل کاغذی که مدل تقريبا اکثريت آزمون های دکتری می باشد)

PhD (آزمون زبان کنکور دکتری برای تمامی رشته ها)

MS/MA (آزمون زبان کارشناسی ارشد کليه رشته ها)

BS/BA (آزمون زبان کارشناسی برای کليه رشته ها)

AD (آزمون زبان کاردانی برای کليه رشته ها)

Entrance Exam (آزمون زبان کنکور سراسری و آزاد)