زبان ایتالیایی

ایتالیا یکی از زیباترین و از لحاظ تاریخ و تمدن یکی از غنی ترین کشورهای جهان است . این کشور بیشترین میراث جهانی ثبت شده در یونسکو را دارد. تقریبا اکثر گردشگران دوست دارند یکبارهم که شده به شهرهای معروف آن مانند فلورانس ، روم و ونیز سفر کنند.

در این کشور می توانید ارتباط فرهنگ و زبان را ببینید. همچنین تاثیر زبان برروی همۀ زمینه های اصلی زندگی مردم و همچنین برروی هنرهایی از جمله موسیقی، نقاشی، معماری، ادبیات، طراحی لباس و آشپزی نمایان است.

از لحاظ اقتصاد می توان گفت ایتالیا یکی از اقتصادهای برتر جهان است بسیاری از کارفرمایان این کشور به دنبال نیروهایی هستند که به زبان ایتالیایی و انگلیسی مسلط باشند.