زبان ترکی

ایران و ترکیه دارای ریشه های فرهنگی مشترکی هستند و زبان ترکی همیشه برای ما ایرانیان نیز شیرین بوده و صد البته که داشتن هم وطنان ترک زبان نیز صحت این موضوع را دو چندان می کند.

بهتراست بدانید که زبان ترکی دارای 4 هزار لغت مشترک با زبان ایرانی است و مطالب حائز اهمیت دیگر هم این که مهاجرت تحصیلی و کاری و سرمایه گذاری به کشور ترکیه این روز ها شدت گرفته و متقاضیان برای مهاجرت باید این زبان را بیاموزند و البته سهولت سفر به کشور ترکیه نیز متقاضیان یادگیری زبان ترکی را افزایش داده است.