زبان عربی

دوره های زبان عربی به دو صورت  عادی و فشرده ارائه می گردند و هر ترم در 18 جلسه 90 دقیقه ای برگزار می شود .

در دوره آموزشی زبان عربی برای یادگیری ساختار اولیه از کتاب العربیه للناشئین استفاده می شود و در ادامه برای تسلط زبان آموز به مهارت مکالمه ،موسسه از جزوات معتبری که اساتید گردآوری کرده اند و حاوی اطلاعاتی در زمینه کلمات کاربردی و مفید و ساختارهای لازم و پر کاربرد درمهارت مکالمه است استفاده می کند .

هدف از این شیوه رساندن زبان آموزان به نقطه تسلط زبانی در مدت زمانی هر چند کوتاه تر است .