سوالات متداول دپارتمان آزمون های ملی

١.     آزمون هاي ملي زبان (= داخلي زبان) يعني چه؟
به كليه آزمون هاي معتبر داخل كشور كه در مدارس، دانشگاه ها، ارگان ها، نهاد ها و … برگزار مي شوند، “آزمون هاي ملي زبان” يا “آزمون هاي داخلي زبان” گويند و فقط شامل زبان انگليسي مي شوند.

٢.      آزمون هاي ملي زبان معتبر در كشور، چه آزمون هايي هستند؟

 • (MSRT) آزمون زبان دكتري وزارت علوم (نام قديم آن MCHE بوده)
 • (MHLE) آزمون زبان دكتري وزارت بهداشت
 • (TOLIMO) آزمون زبان دكتري سازمان سنجش
 • (TELP) آزمون زبان دكتري دانشگاه فردوسي مشهد
 • (UTEPT) آزمون زبان دكتري دانشگاه تهران
 • (EPT) آزمون زبان دكتري دانشگاه آزاد
 • (PNUET) آزمون زبان دكتري دانشگاه پيام نور
 • (SPET) آزمون زبان دكتري پژوهشگاه شاخص پژوه
 • (TMET) آزمون زبان دكتري دانشگاه تربيت معلم
 • (Entrance Exam) آزمون زبان در كنكور سراسري
 • آزمون زبان در كنكور كارشناسي، ارشد، دكتري

٣.      كدام يك از اين آزمون ها براي دكتري بهتر است؟
هر آزمون، مقتضيات مخصوص خود را دارد. اما تنها سه آزمون اول در بالا هستند كه در تمام دانشگاه ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي كشور قابل قبول مي باشند.

٤.      چگونه مي توان ثبت نام اين آزمون ها را انجام داد؟
هر كدام از آزمون هاي اشاره شده در بالا، داراي سايت اختصاصي جهت ثبت نام، گرفتن كارت ورود به جلسه و دريافت كارنامه آزمون هستند.

٥.      چه منابعي براي آزمون هاي فوق بايد مطالعه كرد؟
پايه تقريبا تمامي آزمون هاي ملي زبان، آزمون و منابع آزمون تافل (TOEFL) است.

٦.      آيا بصورت خودخوان (Self-study) مي توان در اين آزمون ها نتيجه گرفت؟
مسلما براي موفقيت در هر كنكور و آزموني، علاوه بر دانش كلي زبان، نياز به كسب آگاهي از نكات كنكوري و فرمول هاي تستي است تا در زمان كم آزمون، بتوان بهترين نتيجه را گرفت.

٧.      چه مدت لازم است تا براي يك آزمون زمان گذاشته شود؟
تقريبا دو ماه (هفت هفته).

٨.      مفاد آزمون هاي فوق چه دروس و مهارت هايي هستند؟
هر آزمون به نوبه خود از تمام يا بخشي از مهارت هاي زير سئوال طرح مي كند:

 • نوشتاري
 • خوانداري
 • شنيداري
 • واژگان
 • قواعد

٩.      سئوالات آزمون هاي داخلي زبان چگونه هستند؟
اين سئوالات تماما چهار گزينه اي مي باشند.

١٠.      هزينه هاي آزمون هاي ملي زبان چه مقدار هستند؟
مبالغ اين آزمون ها متناوب هستند اما بجز يك آزمون (UTEPT)، مابقي زير ٧٠ هزار تومان مي باشند.

١١.      آزمون هاي ملي زبان بهتر هستند يا آزمون هاي بين المللي مانند TOEFL يا IELTS ؟
نمي توان گفت كدام آزمون بهتر است چراكه هر كدام براي هدف و نياز خاصي طراحي شده اند. در كل مي توان گفت براي تمام دانشگاه ها و موسسات داخل كشور، نياز به پرداخت هزينه هاي بالاي آمادگي و ثبت نام آزمون هاي بين المللي مثل TOEFL يا IELTS نيست.

١٢.      كدام آزمون ملي زبان نسبت به بقيه ترجيح دارد؟
با توجه به اين واقعيت كه سه آزمون (MSRT, MHLE, TOLIMO) براي همه دانشگاه هاي داخل كشور معتبر هستند، يكي از اين سه آزمون توصيه مي شود. با اين وجود، آزمون هاي ملي زبان در دانشگاه هاي ياد شده نيز مي توانند در برخي موارد راحت تر باشند (مانند SPET).

١٣.      تعداد سئوالات و زمان پاسخگويي به آنها چگونه است؟
تعداد سئوالات و زمان هر آزمون متفاوت است. با اين وجود، اكثر آنها داراي ١٠٠ سئوال تستي چهار گزينه اي و زمان تقريبي ٨٠ دقيقه هستند.

١٤.      آيا محدوديت شركت در آزمون وجود دارد؟
خير، متقاضيان هر چند بار كه بخواهند مي توانند در اين آزمون ها شركت كنند.

١٥.      نمونه سئوالات اين آزمون ها را چگونه مي توان بدست آورد؟
شعبه ٣ موسسه بين المللي راه پويندگان بعنوان تنها مركز تخصصي آزمون هاي ملي زبان در مشهد توانسته با كادري مجرب و جمع آوري نمونه سئوالات واقعي آزمون هاي ادوار گذشته (ده ها هزار تست در مدت تقريبي ١٥ سال)، پيشتاز در ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و پربازده باشد.