معرفی آزمون PTE

آزمون PTE که توسط موسسه Pearson طراحی و برگزار می شود همانند آیلتس  و تافل یکی از آزمون های زبان انگلیسی است که مدرک آن برای تحصیل در کشورهای مختلف و یا مهاجرت به استرالیا مورد تأیید می باشد.

در این آزمون که بر روی کامپیوتر  به صورت آنلاین انجام می شود شامل مهارت های چهارگانه speaking، writing، listening و reading می باشد. نمره آن بین 10 تا 90 بوده و ظرف مدت 5 روز اعلام می شود.

این آزمون به طور معمول ساده تر از آیلتس و تافل است. به ویژه دوستانی که برای گرفتن نمره writing دچار مشکل هستند، می توانند در آزمون PTE زودتر به نتیجه مطلوب برسند.

آزمون PTE در حال حاضر در ایران برگزار نمی شود ولی می توان در کشورهای اطراف نظیر دبی، ترکیه و آذربایجان آن را انجام داد.

آزمون از سه بخش به شرح زیر تشکیل می شود:

بخش 1- Speaking و Writing

(92-77 دقیقه)

 • معرفی شخصی
 • خواندن با صدای بلند
 • تکرار جمله
 • توصیف تصویر
 • بازگو کردن یک lecture
 • پاسخ به سوالات کوتاه
 • خلاصه کردن متن
 • مقاله (20 دقیقه)

بخش 2- Reading

(41-32 دقیقه)

 • پر کردن جاهای خالی
 • سوالات چند گزینه ای
 • منظم کردن پاراگراف ها

بخش 3- Listening

(57-45 دقیقه)

 • خلاصه کردن یک گفتار
 • سوالات چند گزینه ای
 • پر کردن جاهای خالی
 • انتخاب خلاصه صحیح
 • انتخاب کلمه حذف شده
 • انتخاب کلمه نادرست
 • نوشتن دیکته