آرشیو عکس کارگاه اردیبهشت ۹۸

آرشیو عکس

کارگاه Listening اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد فدایی

اولین کارگاه General Grammar اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد لیانی

کارگاه Speaking اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد شاهگردی

کارگاه Ielts Grammar اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد قربانی

کارگاه Essay اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد کدخدایی

دومین کارگاه General Grammar اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد لیانی

سومین کارگاه General Grammar اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد لیانی

کارگاه Ielts Writing اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد کریمیان

آخرین کارگاه Grammar General اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد لیانی

کارگاه Graph اردیبهشت ۹۸ با حضور استاد کریمیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *