آرشیو عکس کارگاه فروردین ۹۸

آرشیو عکس

کارگاه Letter فروردین ۹۸ با حضور استاد کریمیان

کارگاه IELTS Speaking فروردین ۹۸ با حضور استاد پایان

کارگاه IELTS Vocabulary فروردین ۹۸ با حضور استاد لیانی

کارگاه IELTS Reading فروردین ۹۸ با حضور استاد کدخدایی

کارگاه IELTS Writing فروردین ۹۸ با حضور استاد کریمیان

کارگاه Advanced IELTS Grammar فروردین ۹۸ با حضور استاد پورولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *