برنامه ترم حضوری آیلتس مهرماه ۹۹

اخبار

سامانه اطلاع رسانی دوره های آموزشی و ثبت نام موسسه فرهنگی راه پویندگان

https://portal.rahpouyandegan.com

شروع ترم آنلاین: سه شنبه ۱ مهرماه

شروع ترم حضوری: شنبه ۵ مهرماه