برگزاری کارگاه های تخصصی IELTS

اخبار


🔹همایش نسیم با همکاری موسسه فرهنگی راه پویندگان برگزار میکند،

🔸 کارگاه های تخصصی IELTS دو، سه و چهار روزه در اردیبهشت ماه 1400 🔸

🔹Mr. Rasouli:
🔻” IELTS Speaking (All Parts) ”

🔹Mr. Karimian:
🔻” IELTS Writing (Essay) ”

🔹Mr. Goli:
🔻” IELTS Listening ”

🔹Mrs. Mofidi:
🔻” IELTS Grammar”

🔹Mr. Farshchi:
🔻”IELTS Reading (Analyses & Debates)”

✅ شروع اولین کارگاه، سه شنبه 7 اردیبهشت

👨🏼‍💻 جهت دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام با ما درارتباط باشید :
🔻 FAQ : @nasimRp
🔻 Tel : (+98) 905 053 5649
🔻 Channel : @nasimworkshop