ثبت نام دوره های فشرده مرور سطوح

اخبار

🔸 فرصتی طلایی برای زبان آموزانی که در دوران کرونا از کلاس به دور بوده اند و قصد شرکت در ترم آبان ماه را دارند.
🔹 جهت اعلام آمادگی و تشکیل کد، نام و سطح خود را به همراه زمان پیشنهادی در گروه @rpfaq اعلام نمائید.
🏛 اطلاعات بیشتر:
☎️ 05137661695
☎️ 05137614175
🖥 @RP2FAQ