شروع ثبت نام دوره های فشرده زبان انگلیسی

اخبار


📣 برنامه دوره های فشرده انگلیسی

👨🏻‍💻 دانشجویان عزیز و گرامی؛
اولین ویرایش برنامه دوره های فشرده انگلیسی تقدیم می‌گردد. درخواست های شما مبنی بر کد جدید، تغییر ساعت و اساتید پیشنهادی در RP2FAQ@ پیگیری خواهد شد.

🌹 با افتخار میزبان شما هستیم 🌹

تماس با ما:
☎️ ۰۵۱۳۷۶۶۱۶۹۵
☎️ ۰۵۱۳۷۶۱۴۱۷۵
🖥 RP2FAQ@