کارگاه‌های تخصصی مردادماه

اخبار

🔴 ظرفیت هر کارگاه محدود می باشد.
⭕️ بازه زمانی جهت ثبت نام ۲۶ تیر لغایت ۳۰ تیر ماه.
✳️فرصت ثبت نام را از دست ندهید.
زمانی مناسب جهت جمع بندی و مرور کلیه نکات و تکنیک ها
برای اطلاعات بیشتر با:
@nasimworkshop
@nasimRP
✅📱۰۹۰۵۰۵۳۵۶۴۹