قوانین کلاسهای خصوصی

لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:

1.    بعد از هماهنگی ساعات کلاس با استاد جهت ثبت نام اقدام نمایید.

2.   هزینه کلاس‌های انفرادی اختصاصی، می‌بایست 24 ساعت قبل از شروع کلاس به حساب موسسه واریز گردد.

3.   نحوه واریزی شهریه کلاس 5 جلسه‌ای می‌باشد که قبل شروع کلاس به حساب موسسه واریز می‌شود.
(بعد از پایان 5 جلسه اول جهت شارژ مجدد اقدام شود.)

4.   فراگیر درصورت داشتن مشکل، کلاس‌های خود را 24 ساعت قبل از شروع کلاس به استاد مربوطه اطلاع و کنسل نماید. بدیهی است چنانچه پس از این زمان کلاسی به هر دلیل لغو شود هزینه کلاس باید پرداخت شود.

5.   موسسه هیچگونه پاسخ‌گویی یا ضمانتی نسبت به کلاس‌های هماهنگ شده مستقیم بین فراگیر و استاد بدون هماهنگی موسسه با آموزش یا مدیریت ندارد و فراگیر و استاد اختلافات خود را بین خودشان حل خواهند کرد.

6.   فراگیر موظف است در صورت تمایل به تمدید کلاس‌ها یک جلسه قبل از پایان، مسئله را اول با استاد مربوطه و سپس آموزش مطرح کرده جهت تمدید کلاس اقدام نماید. در غیر این صورت موسسه جهت خالی بودن وقت اساتید هیچگونه تعهدی ندارد.

7.   اساتید موظف‌اند طبق برنامه تعیین شده و یا توافقی پیش رفته و زبان آموز را به اهداف مورد نظر برسانند. البته تعداد جلسات بستگی به پیشرفت زبان آموز دارد.

8.   هیچگونه تضمینی از طرف اساتید موسسه به شخص در ارتباط با نمره نهایی آنان داده نمی‌شود و تضمین موسسه ارائه خدمات بهینه با کیفیت بالا و کسب رضایت فراگیر در طول آموزش است.

9.   توجه: در هر 5 جلسه چنانچه زبان آموز 2 جلسه کنسل کند هزینه یک جلسه کسر خواهد شد.

10.   ظرفیت کلاس خصوصی حداکثر 3 نفر می‌باشد که هزینه نفر دوم و سوم اضافه می‌شود.

11.   مکان کلاس‌ها در موسسه خواهد بود؛ مگر طبق هماهنگی با دپارتمان خصوصی، در غیر این‌صورت موسسه پاسخگو نیست.

دیدگاهتان را بنویسید