متقاضیان محترم دوره های آمادگی آزمون TOEFL

اخبار

🔹 متقاضیان محترم دوره های آمادگی آزمون TOEFL 🔹

✅ به منظور کسب دقیق ترین و کاربردی ترین اطلاعات و راهنماییهای آموزشی ✅ در مورد دوره

🔻 TOEFL iBT
می توانید با شماره
☎️ 09367993067
ارتباط برقرار نمایید🔹

🔶 ویژگیهای اولین دوره:
🔹تعداد جلسات: ۱۱ جلسه
🔸آموزش هر ۴ مهارت
🔹شروع دوره: ۲۵ بهمن
🔸ساعت کلاس: ۴-۶ روزهای زوج
🔹استاد: آقای زینلی

🔹و سپس جهت دریافت شرایط و پیش ثبت نام با همکاران اداری ما تماس بگیرید:
☎️ 05137676996
☎️ 05137676993
☎️ 05137610257
@rp1info