زبان انگلیسی

زبان منبع اصلی ارتباطات انسان‌ها می باشد و با استفاده از آن قادر خواهیم بود ایده‌ها و افکار خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. زبان انگلیسی زبان بین‌المللی جهان ماست و پرکاربردترین آن هم به شمار می‌رود، به طوری‌که ۲۰٪ از جمعیت جهان تسلط کافی بر آن دارند و از انگلیسی استفاده می کنند. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار کنیم و در زندگی پیشرفت کنیم. این زبان کمک می کند تا یکی از ابزارهای کاربردی یک "شهروند جهانی" را داشته باشیم.

ما در موسسه "راه پویندگان" اعتقاد داریم که یادگیری زبان های خارجی پنجره ای از فرصت ها و پیشرفت را به روی زبان آموزان می گشاید.